Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Przetarg nieograniczony pn.„Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 6 części”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – 6 części”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.47.2018

Przetarg nieograniczony pn."Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:

„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP i Domu Aplikanta w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5” 

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.46.2018

Przetarg nieograniczony na „Sukcesywne dostawy art. spożywczych w częściach 1-10 na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Sukcesywne dostawy art. spożywczych:
cz. 1 - art. spożywczych, w tym kawy i herbaty; cz. 2 – pieczywo; cz. 3 – ciasta;cz. 4 – nabiału; cz. 5 - mrożonek owocowo warzywnych;
cz. 6 - przetworów owocowo warzywnych; cz. 7 - świeżych owoców i warzyw,cz.8ryb i przetworów rybnych; cz. 9 mięsa i wędlin; cz. 10 – jaj -
na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem”

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.44.2018

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 3 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 3 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji /.../

 

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w charakterze ekspertów polegające na opracowaniu 3 ram programowych szkoleń w formule blended-learningu oraz 3 wkładów merytorycznych do szkoleń e-learningowych z zakresu zarządzania i komunikacji, skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

 

oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.4.3.2018

Przetarg nieograniczony pn.„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP OSUiWM w Lublinie”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Usługa utrzymania czystości w budynku i na posesji KSSiP OSUiWM w Lublinie”
 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.42.2018

Ogłoszenie zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz KSSiP w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz KSSiP w lokalizacji: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62”

 

 

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.40.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”.

 

nr postępowania OSU-VI.2610.6.1.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 1040 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”.

 

nr postępowania OSU-VI.2610.5.1.2018

Zapytanie ofertowe pn."Świadczenie usług audytu wewnętrznego w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

"Świadczenie usług audytu wewnętrznego  Krajowej Szkole Sadownictwa i Prokuratury"

 

oznaczenie postępowania: BD-I.2610.13.2018

Strony