Język strony

Menu top

Ogłoszenia

informacja o nieobecnosci

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji dwudniowych ...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:
„Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów konsultacyjnych oraz dla uczestników i trenerów każdego z 8 edycji dwudniowych szkoleń organizowanych przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, które realizowane będą w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie - z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej"

nr postępowania BD-V.2611.53.2018


Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: „Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby..

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury warsztatów konsultacyjnych oraz  8 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu skutecznej komunikacji interpersonalnej w sądzie”.

 

Oznaczenie postępowania: BD-V.2611.55.2018

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn. „Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Kraków, ul. Przy Rondzie 5"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:
„Ochrona fizyczna osób i mienia świadczona na rzecz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w lokalizacji: Kraków, ul. Przy Rondzie 5”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.50.2018

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego – sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.6.3.2018

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie" dla sędziów /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.6.2.2018

Zapytanie ofertowe pn.świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”/.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

świadczenie przez Eksperta Kluczowego - sędziego sądu powszechnego - usług polegających na opracowaniu programu szkolenia

wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej” dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.5.3.2018

Zapytanie ofertowe pn."świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce"Zarządzanie konfliktem na sali sądowej"dla sędziów,asesorów/../

 

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na świadczenie przez Eksperta Kluczowego - psychologa- usług polegających na opracowaniu programu szkolenia wraz 

z obudową metodyczną oraz konspektu szkolenia o tematyce "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej" dla sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych.

 

 

Oznaczenie postępowania: OSU-VI.2610.5.2.2018

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17: Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

Przetarg nieograniczony pn.: „Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cztery zeszyty Kwartalnika)”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Usługi wydawnicze i drukarskie dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (cztery zeszyty Kwartalnika)”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.48.2018

Ogłoszenie -zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez KSSiP warsztatów /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:
„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem  oraz usługa restauracyjna obejmującą zapewnienie kolacji na terenie Lublina na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury warsztatów konsultacyjnych
oraz  8 edycji dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania konfliktem na sali sądowej"

 

nr postępowania BD-V.2611.49.2018


Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zarządzanie konfliktem na sali sądowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej  II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości

Przetarg nieograniczony pn.„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu,a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych /.../

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym  polegających na przyjęciu, przemieszczeniu i doręczeniu, a w razie niemożności doręczenia do zwrotu Zamawiającemu przesyłek pocztowych i paczek pocztowych z wszystkich placówek KSSiP”

 

Nr postępowania: BD-V.2611.45.2018

Strony