Język strony

Menu top

e-AIAKOS 2020 w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

W dniach 16-20 listopada 2020 r. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zorganizowała program wymiany e-AIAKOS, który po raz pierwszy prowadzony był w formie online. W tegorocznej jesiennej edycji uczestniczyło 26 aplikantów reprezentujących 8 państw Unii Europejskiej: Niemcy, Holandię, Włochy, Francję, Słowację, Czechy, Belgię, Polskę, a także Północną Macedonię.


W wymianie czynnie uczestniczyli Polscy aplikanci aplikacji sędziowskiej – Wojciech Kądziela, Zofia Andryskowska, Agata Szpunar, Martyna Kobiałka oraz aplikacji prokuratorskiej – Ewelina Oleszek. Podczas wymiany przedstawili oni zagranicznym aplikantom, w formie prezentacji, drogę do zawodu sędziego i prokuratora w Polsce, system kształcenia w Krajowej Szkole, strukturę wymiaru sprawiedliwości, organizację sądów i prokuratur, zawody prawnicze w Polsce oraz podstawowe zasady ustrojowo-prawne obowiązujące w naszym kraju. W trakcie wymiany aplikanci zapoznawali się z teoretyczno-praktycznymi aspektami wykonywania w Polsce zawodu sędziego  i prokuratora.


Ponadto aplikanci uczestniczyli w zajęciach online dotyczących międzynarodowej współpracy w sprawach karnych, a konkretnie zajęciach traktujących o Europejskim Nakazie Aresztowania oraz Europejskim Nakazie Dochodzeniowym.


Program AIAKOS jest realizowany dzięki wsparciu Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network). Jego adresatami są aplikanci sędziowscy i prokuratorscy, a także nowo mianowani sędziowie i prokuratorzy z państw Unii Europejskiej. Podczas kilkudniowej wymiany jego uczestnicy goszczą w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Celem programu jest rozwój międzynarodowej współpracy sądowej między przyszłymi sędziami i prokuratorami państw członkowskich Unii Europejskiej, budowanie wzajemnego wsparcia i zaufania w uznawaniu decyzji i orzeczeń wydawanych w ramach europejskiego wymiaru sprawiedliwości, wzmacnianie europejskiej kultury sądowej, a także poznawanie dobrych praktyk i podnoszenie kwalifikacji w zastosowaniu instrumentów prawnych Unii Europejskiej. Istotne jest również podnoszenie przez uczestników programu  umiejętności językowych w zakresie swobodnego porozumiewania się w językach obcych (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański).


W 2020 r. w związku ze stanem pandemii wymiana wiosenna w ramach programu AIAKOS została odwołana. Z kolei wymiana jesienna, odbyła się jedynie w tych państwach, które miały możliwość jej przeprowadzenia w formie online. Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP, dzięki pomocy polskich aplikantów i przy wsparciu ze strony Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej, a także Działu Informatycznego Krajowej Szkoły, zorganizował e-wymianę korzystając z zaplecza dydaktyczno-informatycznego Krajowej Szkoły w Krakowie. Koordynatorem wydarzenia z ramienia Działu Współpracy Międzynarodowej KSSiP był asystent sędziego Dariusz Szawurski-Radetz.

Serdeczne podziękowania składamy naszym Aplikantom oraz Sędziom - wykładowcom, za poświęcony czas i ogromne zaangażowanie, a także informatykom Krajowej Szkoły za wsparcie i pomoc.

 

 

Data: 
środa, Listopad 25, 2020
Data publikacji: 
2020-11-25 14:45
Data wytworzenia: 
2020-11-25 14:45
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2020-11-25 15:00
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma