Menu top

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki KSSiP

Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzula informacyjna – nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia/okres delegowania

Klauzula informacyjna – kandydat do pracy

Klauzula informacyjna dla kandydatów przystępujących do konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską (do momentu ustalenia listy kwalifikacyjnej kandydatów na aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej na podstawie art. 22 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury)

Klauzula informacyjna dla kandydatów umieszczonych na liście kwalifikacyjnej, którzy złożyli wniosek o przyjęcie na aplikację na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jak również dla aplikantów aplikacji sędziowskiej
i aplikacji prokuratorskiej

Klauzula informacyjna dotycząca osób realizujących obowiązki na rzecz KSSiP na podstawie aktu powołania

Klauzula informacyjna dotycząca podmiotów, których dane osobowe przechowywane są w zasobach KSSiP, w szczególności absolwentów, byłych pracowników i osób delegowanych, osób, które przystępowały do egzaminów sędziowskiego i prokuratorskiego, podmiotów biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uczestników szkoleń ustawicznych

Klauzula informacyjna dla kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Klauzula informacyjna WARTA S A

Klauzula informacyjna Benefit Systems

Ochrona danych osobowych Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna dotycząca umowy cywilnoprawnej zawieranej z osobą fizyczną

Klauzula informacyjna dotycząca członka JURY Konkursu Krasomówczego

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - nawiązanie stosunku pracy oraz przebieg zatrudnienia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – okres delegowania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – udzielenie zamówienia publicznego.

Klauzula informacyjna – Platforma Szkoleniowa KSSiP

Klauzula informacyjna dla członków Rady Naukowej, Kolegium Redakcyjnego, Redakcji, Recenzentów, Autorów publikacji w Kwartalniku Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Autorów innych publikacji których wydawcą jest KSSiP

Klauzula informacyjna – przyjmowanie i obieg korespondencji w Krajowej Szkole Sądownictwa  i Prokuratury

Privacy Notice – communication management at the National School of Judiciary and Public Prosecution (KSSiP)

Data publikacji: 
2018-05-24 10:58
Data wytworzenia: 
2018-05-24 10:56
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2018-12-19 15:27
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma