Menu top

Badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie indywidualnych potrzeb szkoleniowych.

 

Dział Badań i Analiz, funkcjonujący w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w ramach prowadzenia badań i analiz dotyczących potrzeb szkoleniowych kadr sądownictwa i prokuratury, dostrzegł potrzebę stworzenia możliwości wyrażenia potrzeb szkoleniowych przez wszystkich adresatów szkoleń Krajowej Szkoły. Posłuży  to ewentualnemu opracowaniu planu szkoleń  poza harmonogramowych.

Niezależnie  od badania wynikającego z ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury z dnia 23 stycznia 2009 r. (t.j. Dz.U.2012.1230 z  późń. zm), uprzejmie informujemy o możliwości wypełnienia elektronicznej ankiety przez każdą zainteresowaną osobę. Ankieta, przygotowana odrębnie dla każdej grupy zawodowej sędziów i urzędników, dostępna jest na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły. Każdy, kto posiada konto na Platformie Szkoleniowej, po zalogowaniu z łatwością znajdzie ankietę i będzie mógł zgłosić swoje potrzeby szkoleniowe.

W załączeniu przesyłamy instrukcję znalezienia ankiety na Platformie Szkoleniowej. Zapraszamy wszystkich do zgłaszania zagadnień wymagających rozwinięcia na szkoleniu.

Data publikacji: 
2015-10-22 15:50
Data wytworzenia: 
2015-10-22 15:48
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2015-10-22 15:58
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński