Menu top

Wykłady zaproszonych gości

30 listopada 2015 r. - dr Marlena Sakowska-Baryła - "Dostęp do informacji publicznej i odmowa udostępnienia."

26 października 2015 r. - prof. Tadeusz Włudyka - "Polityka monetarna i jej konsekwencje dla orzecznictwa."

7 lipca 2014 r. - prof. Zbigniew Ćwiąkalski - "Czy warto zostać Ministrem Sprawiedliwości."

27 października 2014 r. - prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - spotkanie aplikantów IV rocznika aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.

Data publikacji: 
2014-05-13 12:46
Data wytworzenia: 
2014-05-13 12:43
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2015-08-26 11:15
Autor zmiany: 
Monika
Derejska-Wąsik