Menu top

Węgierska Akademia Sądownicza (Hungarian Academy of Justice)

Węgierska Akademia Sądownicza (www.birosag.hu) funkcjonuje przy Narodowym Biurze Sądownictwa Republiki Węgierskiej, powołanym w styczniu 2012 roku do centralnego zarządzania sądownictwem  na Węgrzech. Węgierska Akademia Sądownicza zgodnie ze swoim statutem odpowiedzialna jest za kształcenie wstępne i ustawiczne sędziów oraz koordynację współpracy międzynarodowej.

Data publikacji: 
2014-03-19 16:14
Data wytworzenia: 
2014-03-19 14:15
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2014-03-20 11:46
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński