Menu top

Krajowa Szkoła Sędziów Ukrainy (National School of Judges of Ukraine - NSJ)

Krajowa Szkoła Sędziów Ukrainy (www.nsj.gov.ua) z siedzibą w Kijowie jest instytucją państwową, która prowadzi szkolenia dla kadr sądownictwa oraz działalność naukowo-badawczą.

W ramach realizacji postanowień porozumienia zawartego pomiędzy Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury a Krajową Szkołą Sędziów Ukrainy przewidziana jest współpraca w zakresie szkolenia wstępnego kandydatów na stanowisko sędziego, szkolenia ustawicznego sędziów i urzędników sądów, badań naukowych, wymiany informacji i doświadczeń w celu rozwoju sądownictwa Polski i Ukrainy. Dotychczas podjęto współpracę w ramach organizowania wspólnych szkoleń oraz staży dla sędziów w Polsce i na Ukrainie.

Data publikacji: 
2014-03-19 16:15
Data wytworzenia: 
2014-03-19 14:13
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2014-03-20 11:40
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński