Menu top

Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej (Judicial Academy of Slovak Republic)

Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej (www.ja-sr.sk) rozpoczęła swoją działalność 1 września 2004 r. jako jednostka budżetowa Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Słowackiej. Odpowiedzialna jest za szkolenie sędziów, prokuratorów oraz urzędników sądowych. Akademia sprawuje również nadzór nad aplikacjami sędziowsko-prokuratorskimi.

Współpraca pomiędzy Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury a Słowacką Akademią została formalnie nawiązana dnia 21 sierpnia 2007 r., na mocy porozumienia ramowego o współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie szkoleń językowych dla sędziów i prokuratorów, szkoleń z zakresu prawa Unii Europejskiej oraz szkoleń z zakresu metodyki pracy sędziego i prokuratora. W październiku 2009 roku Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuraturypodpisała porozumienie o współpracy partnerskiej ze Słowacką Akademią Sądowniczą w regionie państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej.

Siedziba administracyjna Akademii znajduje się w Pezinok, gdzie również organizowane są wydarzenia edukacyjne, głównie na poziomie regionalnym. Większość działań edukacyjnych odbywa się w centrum edukacyjnym Akademii w Omšenie, blisko Trenczyńskich Cieplic.

Data publikacji: 
2014-03-19 16:16
Data wytworzenia: 
2014-03-19 14:10
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2014-03-20 11:37
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński