Menu top

Wykłady pozaprogramowe

Wykłady zaproszonych gości na aplikacjach specjalistycznych

(aula)

 

ROK 2015

 

Termin

Dla kogo Wykładowca Temat

12 stycznia

godz. 14.30 - 16.00

AS/AP mgr Karolina Dukała Naukowe metody wykrywania kłamstwa.

25 maja

godz. 14.30 - 16.00

AS/AP prof. dr hab. Piotr Kruszyński Nowelizacja kodeksu postępowania karnego - postępowanie przygotowawcze i postępowanie przed sądem I instancji.

 

ROK 2014

 

Termin

Dla kogo

Wykładowca

Temat

10 lutego

godz.14.30-16.00

AS/AP

dr Rafał Borusiewicz

dr hab. Grzegorz Zadora

Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Cele, metody i znaczenia analizy mikrośladów na przykładach z praktyki biegłego sądowego.

17 lutego

godz. 14.30-16.00

AS/AP

Insp. Rafał Woźniak

Naczelnik Wydziału Odzyskiwania Mienia KGP

Możliwości ujawniania i odzyskiwania majątków pochodzących z przestępstwa na terenie kraju i za granicą, tryb pomocy prawnej w tym zakresie.

10 marca

godz. 14.30-16.00

AS/AP

Kom. Luiza Zamorska

Kierownik Sekcji ds. Poszukiwań Międzynarodowych KGP

Poszukiwania międzynarodowe osób i mienia. System Informacyjny Schengen. Współpraca międzynarodowa policji.

15 kwietnia

godz. 8.30 - 10.00

AS/AP

dr hab. Artur Dariusz Kubacki

Uniwersytet Śląski

Współpraca tłumaczy przysięgłych z organami wymiaru ścigania i sprawiedliwości.

9 czerwca

godz. 14.30 - 16.00

AS/AP

Krzysztof Kwiatkowski

Prezes Najwyższej Izby Kontroli

Rola NIK w demokratycznym państwie prawa.

14 lipca

godz. 14.30 - 16.00

AS/AP

dr hab. Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

Główne wyzwania z zakresu praw człowieka z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich.

22 września

godz. 14.30 - 16.00

AS/AP

prof. dr hab. Małgorzata Pyziak - Szafnicka

sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Odpowiedzialność osób wykomujących władzę publiczną za szkody wyrządzone w związku z wydaniem orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej.

13 października

godz. 14.30 - 16.00

AS/AP dr Joanna Lemańska O problemach ze stosowaniem prawa administracyjnego w praktyce sądów powszechnych.

 

 

ROK 2013

Termin

Dla kogo

Wykładowca

Temat

10 czerwca

godz. 14.30-16.00

AS i AP (III rocznik)

st. insp. Daniel Snopkowski (Koordynator Grup Operacyjno-Interwencyjnych Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie)

Charakterystyka działań grup przestępczych działających na obszarze kolejowym i stosowane metody ich zwalczania. Przetworzenie materiału operacyjnego na materiał procesowy

17 czerwca

godz.14.30-16.00

AS i AP (II rocznik)

st. insp. Daniel Snopkowski (Koordynator Grup Operacyjno-Interwencyjnych Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie)

Charakterystyka działań grup przestępczych działających na obszarze kolejowym i stosowane metody ich zwalczania. Przetworzenie materiału operacyjnego na materiał procesowy

15 lipca

godz. 14.30-16.00

AS (II rocznik)

Łukasz Bojarski (członek Krajowej Rady Sądownictwa, członek zarządu INPRIS – Instytutu Prawa i Społeczeństwa)

Proces nominacyjny na stanowiska sędziowskie z perspektywy członka KRS – stan obecny, potrzeba zmian, projekt przywrócenia asesury sądowej

17 lipca

godz. 12.45-16.00

AS (II rocznik)

red. Sławomir Matczak (wydawca TVP Info)

Sąd w mediach: medialny wizerunek sądów i sędziów, zasady współpracy sądów z dziennikarzami oraz umiejętności kształtowania swojego wizerunku w mediach

9 listopada

godz. 14.30-16.00

AS i AP (II rocznik)

dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego Tomasz Tadeusz Koncewicz

Wymiar sprawiedliwości w europejskich systemach prawnych, rola prawa europejskiego przy stosowaniu prawa przez sądy krajowe

21 października

godz. 14.30-16.00

AS i AP (II rocznik)

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Bohdan Zdziennicki

Wartości, cele i zasady w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

 

Data publikacji: 
2013-08-30 18:35
Data wytworzenia: 
2013-08-30 18:35
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2015-05-20 12:24
Autor zmiany: 
Monika
Derejska-Wąsik