Menu top

Francuska Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska (École nationale de la magistrature - ENM)

Francuska Krajowa Szkoła Sędziowsko-Prokuratorska (www.enm-justice.fr) istnieje od 1959 r. i jest najstarszą szkołą kształcącą kadry wymiaru sprawiedliwości w Europie. Główna siedziba szkoły znajduje się w Bordeaux, gdzie prowadzona jest aplikacja sędziowsko-prokuratorska. Fila szkoły w Paryżu odpowiedzialna jest za szkolenie ustawiczne oraz współpracę międzynarodową. ENM jest państwowym organem administracji  nadzorowanym przez Ministra Sprawiedliwości. Szkołą kieruje Rada Administracyjna i Dyrektor. Funkcję przewodniczącego i wice – przewodniczącego  Rady Administracyjnej pełni odpowiednio Pierwszy Prezes Sądu Kasacyjnego i Prokurator Generalny przy Sądzie Kasacyjnym. Dyrektor jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:20
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:20
Ostatnia zmiana: 
2014-03-19 14:01
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko