Menu top

Francuska Szkoła Urzędników Sądowych (École nationale des greffes– ENG)

Francuska szkoła urzędników sądowych (www.eng.justice.fr) z siedzibą w Dijon. Instytucja podlegająca Ministerstwu Sprawiedliwości Francji. Jej głównym celem jest kształcenie wstępne oraz ustawiczne urzędników sądowych.

Kształcenie wstępne odbywa się w siedzibie szkoły w Dijon oraz na zasadach stażów w organach wymiaru sprawiedliwości. Kształcenie ustawiczne obejmuje swym zakresem prawoznawstwo, postępowanie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz zarządzanie i administrację.

Szkoła w Dijon dysponuje stała grupą doświadczonych wykładowców, centrum dokumentacyjnym, własną drukarnią, centrum produkcji audiowizualnej a także bazą noclegowo–żywieniową dla personelu oraz stażystów.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:19
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:19
Ostatnia zmiana: 
2014-03-19 14:02
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko