Menu top

Francuska Krajowa Szkoła Administracji Penitencjarnej (École nationale d’administration pénitentiaire - ENAP)

Francuska Krajowa Szkoła Administracji Penitencjarnej (www.enap.justice.fr) jest odpowiedzialna za kształcenie funkcjonariuszy służby więziennej oraz  służby włączenia społecznego i probacji (SPIP) – odpowiednika polskich zespołów kuratorskiej służby sądowej.

Data publikacji: 
2013-08-14 16:17
Data wytworzenia: 
2013-08-14 16:17
Ostatnia zmiana: 
2014-03-19 14:04
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko