Język strony

Kontrast:

    /    

Strona główna - Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Główne Menu

Fundusze pomocowe

 
 
Zarządzeniem Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nr 1/2018 z dnia 2.01.2018 roku Sekcja Funduszy Pomocowych została przekształcona w Dział Funduszy Pomocowych. Do zadań Działu należy pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych.

Kierownik Działu - sędzia  Agnieszka Orłowska
 
 
AKTUALNE PROJEKTY:
 
 

„Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt pt. "Szkolenia z zakresu przestępczości podatkowej dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego i karnego skarbowego. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie,Warszawie, Krakowie oraz Gdańsku od października 2020 r. do lipca 2021 roku.

Wartość projektu: 999 854,40 zł.

 

Osoby do kontaktu:

 • Kierownik projektu - Marta Cimek
  tel. 81 440 87 41
  e-mail: m.cimek@kssip.gov.pl
 • Asystent sedziego delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP - Michał Maleszyk
  tel. 81 458 37 61
  e-mail: m.maleszyk@kssip.gov.pl
 • Inspektor ds. organizacji szkoleń – Mirosław Kloc
  tel. 81 458 37 40
  e-mail: m.kloc@kssip.gov.pl
 • Starszy inspektor ds. rozliczeń i sprawozdawczości – Wioletta Smoleń
  tel. 81 458 37 60
  e-mail: w.smolen@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Krzysztof Kalinczuk 
  tel. 81 458 37 45

  e-mail: k.kalinczuk@kssip.gov.pl

 


„Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. realizuje projekt pt. "Szkolenia z zakresu cyberprzestępczości dla kadr sądownictwa i prokuratury". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów i referendarzy sadowych oraz asystentów sędziego sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski a także prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora wszystkich jednostek prokuratury w kraju. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy wykorzystaniu Internetu i systemów informatycznych. Szkolenia zaplanowane w ramach projektu będą realizowane w oparciu o 2 dedykowane kadrom sądownictwa i prokuratury programy szkoleniowe.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie od października 2020 r. do lipca 2021 roku.

Wartość projektu: 1 199 767,20 zł.

 

Osoby do kontaktu:

 • Kierownik projektu – Ewa Kowalczyk
  tel. 81 440 87 23
  e-mail: e.kowalczyk@kssip.gov.pl
 • Prokurator delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP - Andrzej Duda
  tel. 81 440 87 24
  e-mail: a.duda@kssip.gov.pl 
 • Starszy inspektor ds. organizacji szkoleń – Monika Siwecka
  tel. 81 458 37 55
  e-mail: m.siwecka@kssip.gov.pl
 • Starszy inspektor ds. rozliczeń i sprawozdawczości – Wioletta Smoleń
  tel. 81 458 37 60
  e-mail: w.smolen@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego – Zbigniew Husak
  tel.81 458 37 45
  e-mail: z.husak@kssip.gov.pl

"Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 lipca 2019 r. do 30 listopada 2022 r. realizuje projekt pt. "Sądowa współpraca międzynarodowa w sprawach cywilnych i karnych". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów oraz urzędników sądów powszechnych, w tym:

 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach cywilnych, 
 • sędziów koordynatorów do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych,
 • punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN),
 • pracowników sądów powszechnych realizujących zadania związane ze sprawami z elementem zagranicznym,
 • inspektorów obrotu zagranicznego pracujących w sądach okręgowych).

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych i w sprawach karnych na tle obrotu gospodarczego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych.

 

Szkolenia będą realizowane w okresie od III kwartału 2020 r. do IV kwartału 2022 roku.

Wartość projektu: 3 314 829,00 zł.

 

Osoby wskazane do kontaktu w ramach projektu:

 • Kierownik projektu - Monika Ćwiklińska-Gorczyca
  tel. 81 440 87 23
  e-mail: m.cwiklinska@kssip.gov.pl
 • Asystent sędziego delegowany do pełnienia obowiązków w KSSiP -Michał Maleszyk
  tel. 81 458 37 61
  e-mail: m.maleszyk@kssip.gov.pl
 • Inspektor ds. organizacji szkoleń – Natalia Pukiś
  tel. 81 458 37 62
  e-mail: n.pukis@kssip.gov.pl
 • Koordynator merytoryczny ds. procesu dydaktycznego - Magdalena Prus 
  tel. 81 458 37 45
  e-mail: m.prus@kssip.gov.pl

Strona projektu: https://www.kssip.gov.pl/node/6668

 

"Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Pozaniu w okresie od kwietnia 2019 r. do lipca 2020 roku.
Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.
 
Osoby do kontaktu:

 

strona projektu Skuteczna komunikacja interpersonalna w sądzie

 
 

 
"Zarządzanie konfliktem na sali sądowej"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. realizuje projekt pt. "Zarządzanie konfliktem na sali sądowej". Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany jest do sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sadowych sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na terenie całej Polski. Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie wiedzy wśród kadry orzeczniczej sądów powszechnych z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznej komunikacji interpersonalnej ze stronami sporu sądowego oraz doskonalenie praktycznych umiejętności komunikacji z osobami pozostającymi w konflikcie.  Szkolenia będą realizowane w Lublinie, Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Poznaniu od maja 2019 r. do lipca 2020 roku.

Wartość projektu: 1 747 572,00 zł.

Osoby do kontaktu:

strona projektu Zarządzanie konfliktem na sali sądowej

 


„Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 lipca 2017 r. do 31 marca 2021 r. realizuje projekt pt. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Celem projektu jest Zmniejszenie luk kompetencyjnych pracowników sądów i prokuratur powstałych w wyniku zmian legislacyjnych poprzez opracowanie narzędzia umożliwiającego badanie i określanie potrzeb szkoleniowych oraz wdrożenie nowoczesnych metod kształcenia i obsługi szkoleń umożliwiających kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w sposób systematyczny i odpowiednio dobrany do zmieniających się potrzeb. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia efektywnego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy, zinformatyzowanego systemu kształcenia ustawicznego kadr wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Główne działania projektu to:

 • Stworzenie i wdrożenie e-KSSiP,
 • Badanie potrzeb szkoleniowych i wpływu tych zmian na praktykę (poprzez e-KSSiP),
 • Diagnozowanie luk kompetencyjnych i przeprowadzenie szkoleń dla 100 grup uczestników z zakresu kompetencji miękkich dot. zarządzania i komunikacji.

Wartość projektu: 5 000 000 zł.

Osoby do kontaktu:

Strona projektu „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i kształcenia kluczem do skutecznego wymiaru sprawiedliwości”

 



PROJEKTY ZREALIZOWANE:

„Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej". Projekt realizowany  był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany był do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych/skarbowych, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia były realizowane w Lublinie, Poznaniu i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 271 646,00 zł.

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”.

 


„Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 01 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r. realizowała projekt pt. "Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości ". Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Projekt skierowany byłdo prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych dokonywanych przy użyciu Internetu, w tym pracujących m.in.: w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym w wydz. zamiejscowych), w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej Prokuratur Regionalnych, w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych Prokuratur Okręgowych, w Prokuraturach Rejonowych. Szkolenia będą realizowane w Lublinie i Warszawie w okresie listopad 2017 r. – styczeń 2019 r.

Wartość projektu: 1 299 606,00 zł.

Strona projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.


"Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w okresie od 24 kwietnia 2017r. do 31 października 2018 r. realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pt. "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa".

Celem projektu była aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej u min. 396 pracowników wymiaru sprawiedliwości specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym w zakresie praktycznego stosowania prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa rejestrowego i rejestru zastawów oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w terminie do dnia 31 października 2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 531 980,63 zł

Adresatami projektu była kadra sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej:

 • sędziowie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i rejonowych,
 • asesorzy sądowi z sądów rejonowych,
 • referendarze sądowi z sądów rejonowych i okręgowych ,
 • asystenci sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych

specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym.

Najważniejsze działania zaplanowane w projekcie:

 • Opracowanie po konsultacjach z Sądami Apelacyjnymi i Sądami Okręgowymi z obszaru apelacji lubelskiej i rzeszowskiej czterech programów szkoleń, uwzględniających zróżnicowane i aktualne potrzeby grupy docelowej
 • Opracowanie opisu zakładanych efektów planowanych szkoleń
 • Realizacja szkoleń łącznie dla 20 grup szkoleniowych z następującej tematyki:
 1. Prawo gospodarcze dla sędziów orzekających w sprawach karnych
 2. Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów
 3. Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 4. Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego

Udział w szkoleniach był bezpłatny dla Uczestników.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do października 2018 r. , zaś nabór na szkolenia ogłoszono we wrześniu 2017 r.

W ramach projektu. dodatkowo zostały opracowane i udostępnione pracownikom sądów powszechnym z obszaru realizacji projektu materiały w wersji on–line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie KSSiP. Umożliwi to samokształcenie pracowników wymiaru sprawiedliwości zainteresowanych podnoszeniem kompetencji w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego wraz z możliwością weryfikacji nabytej wiedzy.


 

Data publikacji: 
2013-09-06 12:37
Data wytworzenia: 
2013-09-06 12:37
Autor treści: 
admin
Ostatnia zmiana: 
2021-07-02 09:15
Autor zmiany: 
Monika
Stęplowska