Język strony

Menu top

Konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską

W dniu 7 lipca 2020 r. w siedzibie „Targów w Krakowie” (Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowe EXPO Kraków) po raz pierwszy Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury przeprowadziła jednoetapowy konkurs na aplikację uzupełniającą sędziowską, do którego przystąpiło 564 kandydatów, rywalizujących o 70 miejsc.

Test konkursowy ukończyło 563 zdających. Jeden z uczestników został wykluczony z konkursu, ponieważ ujawniono, że posiadał urządzenie służące do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji na odległość, przez co naruszył zakaz określony w przepisach.

Konkurs przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez Ministra Sprawiedliwości, której przewodniczy Paweł Darmoń – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Na rozwiązanie testu konkursowego, składającego się ze 150 pytań, kandydaci mieli 150 minut. Test sprawdzał wiedzę z następujących dziedzin:

  1. prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami z zakresu ustroju sądów, prokuratury, organów kontroli państwowej i ochrony prawa;

  2. prawa cywilnego materialnego wraz z prawem rodzinnym i opiekuńczym;

  3. postępowania cywilnego;

  4. prawa pracy;

  5. prawa gospodarczego publicznego i prywatnego;

  6. prawa karnego materialnego wraz z materialnym prawem wykroczeń;

  7. postępowania karnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia;

  8. prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego;

  9. prawa międzynarodowego publicznego - prawa traktatów i międzynarodowej ochrony praw człowieka;

  10. ustroju Unii Europejskiej wraz z zagadnieniami ustroju organów ochrony prawnej Unii Europejskiej.

Każde pytanie testowe zawierało trzy propozycje odpowiedzi, spośród których tylko jedna jest prawdziwa.

 

Biuro Dyrektora

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data publikacji: 
2020-07-08 14:28
Data wytworzenia: 
2020-07-08 14:00
Autor treści: 
Rafał
Jędrzejowski
Ostatnia zmiana: 
2020-07-08 14:37
Autor zmiany: 
Rafał
Jędrzejowski