Język strony

Menu top

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej VIII rocznika

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia VIII rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 89 aplikantów. Ponadto w uroczystości wzięło udział 2 aplikantów IX rocznika aplikacji sędziowskiej i 4 aplikantów VII rocznika aplikacji sędziowskiej.

Wybór stanowisk asesorskich poprzedził uroczystość zakończenia aplikacji. Absolwenci Krajowej Szkoły otrzymali z rąk Dyrektora Dariusza Pawłyszcze dyplomy ukończenia aplikacji oraz złożenia egzaminu sędziowskiego. Uhonorowani też zostali aplikanci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminu sędziowskiego i przebiegu aplikacji.

Gratulacje i życzenia sukcesów aplikantom składali również obecni na uroczystości goście, w tym m.in.: Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa Leszek Mazur oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości Przemysław Wypych

prokurator dr Piotr Kosmaty
Biuro Dyrektora
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2021-01-05 12:59
Data wytworzenia: 
2021-01-05 13:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2021-01-11 13:59
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński