Szkolenia

Ubezpieczenia społeczne po nowelizacji. Postępowanie odrębne z zakresu ubezpieczeń społecznych - 20 października 2017 r. - SA Kraków - C27/D/17

Data szkolenia: 20 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: SA Kraków
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu krakowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Ubezpieczenia społeczne po nowelizacji. Postępowanie odrębne z zakresu ubezpieczeń społecznych - 19 października 2017 r. - SO Gliwice - C27/C/17

Data szkolenia: 19 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: SO Gliwice
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu katowickiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Ubezpieczenia społeczne po nowelizacji. Postępowanie odrębne z zakresu ubezpieczeń społecznych - 6 października 2017 r. - Prokuratura Regionalna w Warszawie - C27/J/17

Data szkolenia: 6 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu warszawskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Ubezpieczenia społeczne po nowelizacji. Postępowanie odrębne z zakresu ubezpieczeń społecznych - 22 września 2017 r. - SO Szczecin - C27/I/17

Data szkolenia: 22 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: SO Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu szczecińskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Ubezpieczenia społeczne po nowelizacji. Postępowanie odrębne z zakresu ubezpieczeń społecznych - 11 września 2017 r. - SR Olsztyn - C27/A/17

Data szkolenia: 11 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: SR Olsztyn
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu białostockiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U19/K/17, Wybrane zagadnienia z zakresu czynności kancelaryjno-biurowych dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 6 grudnia 2017 r. Wrocław

Szkolenie U19/K/17
Data szkolenia:6 grudnia 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 76/78,50-020 Wrocław
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu wrocławskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkoelnie U19/J/17, Wybrane zagadnienia z zakresu czynności kancelaryjno-biurowych dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury., 27 listopada 2017 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie

Szkolenie U19/J/17
Data szkolenia: 27 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-951 Warszawa
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu warszawskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U19/I/17, Wybrane zagadnienia z zakresu czynności kancelaryjno-biurowych dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury., 20 listopada 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie

Szkolenie U19/I/17
Data szkolenia: 20 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Szczecinie ul. Stoisława 6, 70-952 Szczecin
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu szczecińskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U19/H/17, Wybrane zagadnienia z zakresu czynności kancelaryjno-biurowych dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury., 13 listopada 2017 r. SO Rzeszów

Szkolenie U19/H/17
Temat: Wybrane zagadnienia z zakresu czynności kancelaryjno-biurowych dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data szkolenia: 13 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959, sala nr. 248
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu rzeszowskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U19/G/17, Wybrane zagadnienia z zakresu czynności kancelaryjno-biurowych dla urzędników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 6 listopada 2017 r. , Poznań

Szkolenie U19/G/17
Data szkolenia: 6 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Okręgowa w Poznaniu ul. Solna 10,61-736 Poznań
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z regionu poznańskiego
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony