Szkolenia

Dowód z opinii biegłego: biegły z zakresu medycyny sądowej (zakład medycyny sądowej) K22/K/19 – 13 lutego 2019 r. Wrocław

Data szkolenia: 13 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław (sala 324)
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi i asystenci sędziów oraz prokuratorzy, asesorzy prokuratury i asystenci prokuratora

Szkolenie dla apelacji wrocławskiej i okręgu wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych w zakresie uzyskiwania materiału dowodowego - szkolenie dla prokuratorów zajmujących się obrotem prawnym z zagranicą, 20-22 lutego 2019 r. Dębe - K5/A/19

Data szkolenia: 20-22 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: prokuratorzy zajmujący się obrotem prawnym z zagranicą
Szkolenie dla regionu: białostockiego, gdańskiego, katowickiego, krakowskiego, lubelskiego, łódzkiego, poznańskiego, rzeszowskiego, szczecińskiego, warszawskiego, wrocławskiego

Rekrutacja na szkolenie jest prowadzona wyłącznie za pośrednictwem Prokuratur Regionalnych.

Rekrutacja na szkolenie C4/A/19, „Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego”, 11 – 13 lutego 2019r. Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Data szkolenia: 11 - 13 lutego 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w sądach rejonowych

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Rekrutacja na szkolenie C4/B/19, „Etyczne, psychologiczne i wizerunkowe aspekty służby sędziego”, 15 - 17 maja 2019r. Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Data szkolenia: 15 - 17 maja 2019 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w sądach rejonowych

Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Podyplomowe studia dla zawodowych kuratorów sądowych 2018/19

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim
organizuje

Podyplomowe studia dla zawodowych kuratorów sądowych

Inauguracja studiów:
30 listopada 2018 r. o godz. 10.00 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Szkolenie U15/C/18, Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. , 12-14.12.2018 r. KSSiP Kraków

Szkolenie U15/C/18
Temat: Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Data szkolenia: 12- 14 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
Grupa docelowa: urzędnicy powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U5/C/18, Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego, 26-28 listopada 2018 r., OS Dębe

Szkolenie U5/C/18
Temat: Poprawa bezpieczeństwa pracy kuratora sądowego.
Data szkolenia: 26- 28 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: zawodowi kuratorzy dla dorosłych i kuratorzy rodzinni. Wszystkie apelacje.
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Krajowy Rejestr Sądowy – wybrane zagadnienia, 17-19 grudnia 2018 r. Dębe - C35/18

Data szkolenia: 17-19 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie K6/I/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 17.12.2018 r., Szczecin

Szkolenie K6/I/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 17 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi oraz prokuratorzy, asystenci prokuratora i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji szczecińskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony