Szkolenia

Krajowy Rejestr Sądowy – wybrane zagadnienia, 17-19 grudnia 2018 r. Dębe - C35/18

Data szkolenia: 17-19 grudnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: referendarze sądowi orzekający w wydziałach Krajowego Rejestru Sądowego, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie K6/I/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 17.12.2018 r., Szczecin

Szkolenie K6/I/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 17 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi oraz prokuratorzy, asystenci prokuratora i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji szczecińskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/J/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 30.11.2018 r. Warszawa

Szkolenie K6/J/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 30 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/A/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. 14.12.2018 r. Białystok

Szkolenie K6/A/18,
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 14 grudnia 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy w Białymstoku, ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi oraz prokuratorzy, asystenci prokuratora i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji białostockiej

Szkolenie K6/J/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 30.11.2018 r. Warszawa

Szkolenie K6/J/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 30 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji warszawskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/B/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce., 16.11.2018 r. Gdańsk

Szkolenie K6/B/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 16 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie, asystenci sędziego i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy, asystenci i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji gdańskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region warszawski 27 listopada 2018 r., K20/J/18

Data szkolenia: 27 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 25, 00-071 Warszawa

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: warszawskiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region łódzki 26 listopada 2018 r., K20/F/18

Data szkolenia: 26 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Łodzi, ul. Piotrkowska 151, 90-950 Łódź

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: łódzkiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region białostocki 20 listopada 2018 r., K20/A/18

Data szkolenia: 20 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Olsztynie, Ul. Erwina Kruka 44 A 10-543 Olsztyn

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: białostockiej

System Dozoru Elektronicznego, apelacja/region lubelski 19 listopada 2018 r., K20/E/18

Data szkolenia: 19 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach karnych oraz asystenci sędziów orzekających w wydziałach karnych, prokuratorzy, asesorzy prokuratury oraz asystenci prokuratora

Szkolenie dla regionu/apelacji: lubelskiej

Strony