Szkolenia

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych (apelacja łódzka, warszawska, lubelska, rzeszowska, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Uniwersytet Łódzki wraz z Partnerami uzyskał w  ramach Funduszu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  środki na zorganizowanie w latach 2017 - 2018 szkoleń dla kadr sądów powszechnych w ramach projektu „NKCK- nadzór nad komornikami i czynności komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych” (POWER.02.17.00-IP.04-00-010/16). Instytucją pośredniczącą dla projektu jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach projektu zostały opracowane i zrealizowane trzy dedykowane programy szkoleniowe dla:

NKCK – Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych”

Temat: Nadzór nad komornikami i czynnościami komorników oraz kontroli finansowej kancelarii komorniczych – szkolenia dla kadry sądów rejonowych  (apelacja szczecińska, gdańska, poznańska i białostocka, 16 godz. – 2 dni szkoleniowe)

Daty szkoleń: powtarzalne terminy w okresie grudzień 2017 – grudzień 2018

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - 15 lutego 2018 r. - SR Białystok - C27/A/18

Data szkolenia: 15 lutego 2018 r.
Miejsce szkolenia: SR Białystok
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu białostockiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - 9 lutego 2018 r. - KSSiP Lublin - C27/E/18

Data szkolenia: 9 lutego 2018 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu lubelskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie U1/A/18, Czynności kuratora w postępowaniu wykonawczym – wybrane zagadnienia. 29- 31 stycznia 2018r.

U1/A/18
Data szkolenia: 29-31 stycznia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Kraków
Grupa docelowa: kuratorzy zawodowi dla dorosłych- wszystkie apelacje
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądu powszechnego, 5-7 marca 2018 r., U16/B/18.

Data szkolenia: 5-7 marca 2018 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: szkolenie dla urzędników sądów powszechnych
Rekrutacja: za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądu powszechnego, 23-25 stycznia 2018 r., U16/A/18

Data szkolenia: 23-25 stycznia 2018 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Kraków
Grupa docelowa: szkolenie dla urzędników sądów powszechnych
Rekrutacja: za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - 8 lutego 2018 r. - SA Rzeszów - C27/H/18

Data szkolenia: 8 lutego 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu rzeszowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - 2 lutego 2018 r. - SA Katowice - C27/C/18

Data szkolenia: 2 lutego 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Katowicach
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu katowickiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego - 1 lutego 2018 r. - SA Kraków - C27/D/18

Data szkolenia: 1 lutego 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu krakowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony