Szkolenia

Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, ze szczególnym uwzględnieniem dowodu z przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego, 28-30 listopada 2018 r., OS w Dębem, K4/C/18

Data szkolenia: 28-30 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Forma zajęć: wykład i seminarium
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie dla nowo mianowanych asesorów prokuratury - 22-24 października 2018 r. - Dębe - K32/18

Data szkolenia: 22-24 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Dębe
Grupa docelowa: asesorzy prokuratury

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

„Uzasadnianie orzeczeń sądowych”, 24-26 października 2018 r., OS Dębe, K17/B/18

Data szkolenia: 24-26 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych.
Forma zajęć: seminarium
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Zarządzanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości. Zarządzanie zasobami ludzkimi - ujęcie systemowe. 26 - 28 września 2018 r. Dębe - IV zjazd

Data szkolenia: 26 - 28 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Dębem
Grupa docelowa: prezesi i dyrektorzy sądów rejonowych
Forma zajęć: warsztaty

Rekrutacja na szkolenie została przeprowadzona za pośrednictwem Prezesów Sądów Apelacyjnych.

Szkolenie K6/F/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce. Łódź

Szkolenie K6/F/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 23 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji łódzkiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Prawo pracy w pragmatykach służbowych, 17-19 października 2018 r. Dębe - C28/B/18

Data szkolenia: 17-19 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach pracy i i ubezpieczeń społecznych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie K6/H/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.

Szkolenie K6/H/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 23 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/apelacji rzeszowskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K6/E/18, Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.

Szkolenie K6/E/18
Temat: Zabezpieczenie majątkowe i przepadek mienia w relacjach transgranicznych w UE a nowy model przepadku w Polsce.
Data szkolenia: 16 listopada 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury z obszaru regionu/ apelacji lubelskiej
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Strony