Szkolenia

Szkolenie K23/17, Udział prokuratora w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego i przysługujące mu środki prawne - wybrane zagadnienia. 23-25 października 2017 r., KSSiP Lublin

Szkolenie K23/17
Temat: Udział prokuratora w postępowaniu z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego i przysługujące mu środki prawne - wybrane zagadnienia.
Data szkolenia: 23- 25 października 2017 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami cywilnymi i administracyjnymi (z działu Pa, Pc)
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Świadczenia ze stosunku pracy. Czas pracy jako podstawa roszczeń pracowniczych. - 27 września 2017 r. - Prokuratura Regionalna w Warszawie - C32/J/17

Data szkolenia: 27 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Prokuratura Regionalna w Warszawie
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu warszawskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Świadczenia ze stosunku pracy. Czas pracy jako podstawa roszczeń pracowniczych. - 26 września 2017 r. - SA Kraków - C32/D/17

Data szkolenia: 26 września 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu krakowskiego

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Piecza zastępcza, 4 grudzień 2017 r., Katowice, C25/C/17

Data szkolenia: 4 grudzień 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Budynek sali rozpraw karnych ds. przestępczości zorganizowanej, ul. Zawiszy Czarnego 1F, GLIWICE
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Forma zajęć: seminarium

Dział spadku, podział majątku wspólnego, rozliczenia majątkowe konkubentów, 27 listopad 2017 r., Szczecin, C8/I/17

Data szkolenia: 27 listopad 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: szkolenia dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i sądów okręgowych II instancji oraz asystentów sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego.
Forma zajęć: seminarium

Kontakty z dzieckiem, 5 grudnia 2017 r., Wrocław, C24/K/17

Data szkolenia: 5 grudnia 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach(apelacja wrocławska), a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego(region wrocławski)
Forma zajęć: seminarium

Piecza zastępcza, 20 listopada 2017 r., Kraków, C25/D/17

Data szkolenia: 20 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Krakowie, ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Forma zajęć: seminarium

Piecza zastępcza, 14 listopada 2017 r., Wrocław, C25/K/17

Data szkolenia: 14 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w wydziałach rodzinnych i nieletnich oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Forma zajęć: seminarium

Postępowanie spadkowe krajowe i unijne, 17 listopada 2017 r., Gdańsk, C4/B/17

Temat: Postępowanie spadkowe krajowe i unijne
Data szkolenia: 17 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 7, 80-803 Gdańsk
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i sądów okręgowych II instancji, asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach (apelacja gdańska), a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego (region gdański)

Dział spadku, podział majątku wspólnego, rozliczenia majątkowe konkubentów, 6 listopada 2017 r., Łódź, C8/F/17

Data szkolenia: 6 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź
Grupa docelowa: szkolenia dla sędziów orzekających w wydziałach cywilnych sądów rejonowych i sądów okręgowych II instancji oraz asystentów sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorów i asesorów prokuratury zajmujących się sprawami z zakresu prawa cywilnego.
Forma zajęć: seminarium

Strony