Szkolenia

Problematyka handlu ludźmi, 10-12 września 2018 r. Lublin - K10/18

Data szkolenia: 10-12 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Szkolenie dla apelacji: białostockiej, gdańskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej, łódzkiej, poznańskiej, rzeszowskiej, szczecińskiej, warszawskiej, wrocławskiej

Szkolenie U13/B/18 dla urzędników prokuratury z zakresu obrotu prawnego z zagranicą., 12-14 września 2018 r. Lublin

Szkolenie U13/B/18 dla urzędników prokuratury z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.
Data szkolenia: 12- 14 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: urzędnicy prokuratury wykonujący czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie K1/C/18, Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych., 26-28 września 2018 r. OS Dębe

Szkolenie K1/C/18, Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych.
Data szkolenia: 26- 28 września 2018r.
Miejsce szkolenia: KSSiP, Ośrodek Szkoleniowy w Dębem
Grupa docelowa: sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C8/K/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym, 25 września 2018 r. Wrocław

Szkolenie C8/K/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.
Data szkolenia: 25 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, ul. Sądowa 1, 50-046 Wrocław
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI WROCŁAWSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C8/I/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym., 18 września 2018 r., Szczecin

Szkolenie C8/I/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym
Data szkolenia: 18 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Szczecinie, ul. Mickiewicza 163, 71-165 Szczecin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI SZCZECIŃSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądu powszechnego, 26-28 listopada 2018 r., U 16/E/18

Data szkolenia: 26-28 listopada 2018 r.
Miejsce szkolenia: KSSiP Lublin
Grupa docelowa: szkolenie dla urzędników sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login.

Organizacja pracy i profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego urzędnika sądu powszechnego, 1-3 października 2018 r., U 16/D/18

Data szkolenia: 1-3 października 2018 r.
Miejsce szkolenia: OS w Dębem
Grupa docelowa: szkolenie dla urzędników sądów powszechnych
Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login.

Szkolenie C8/E/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.,14 września 2018 r. , Lublin

Szkolenie C8/E/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym
Data szkolenia: 14 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI LUBELSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Szkolenie C8/H/18 nt.,Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.,4 września 2018 r. , Rzeszów

Szkolenie C8/H/18, Odsetki w obrocie cywilnoprawnym.
Data szkolenia: 04 września 2018r.
Miejsce szkolenia: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 28, 35-001 Rzeszów
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi, referendarze sądowi orzekający w wydziałach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z APELACJI RZESZOWSKIEJ
Rekrutacja na szkolenie odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

Postępowanie wykonawcze w sprawach karnych – zagadnienia wybrane, apelacja/region lubelski 7 września 2018 r., K12/E/18

Data szkolenia: 7 września 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 20-076 Lublin

Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi orzekający w wydziałach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury

Szkolenie dla regionu/apelacji: lubelskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Strony