Zarządzenie Nr 219/2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 21 marca 2018 r.

Zarządzenie Nr 219 / 2018 Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie organizacji zajęć i sprawdzianów w ramach aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej

Data publikacji: 
2018-03-22 07:40
Data wytworzenia: 
2018-03-22 07:38
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2018-03-22 07:41
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma