WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIU MIĘDZYNARODOWYM: CEPOL-EJTN Training on Joint Investigations Teams: Implementation, 17-20 kwietnia 2018 r., Trewir (Niemcy)

Data szkolenia:

17-04-2018 r. - 20-04-2018 r.

Miejsce szkolenia:

Trewir (Niemcy)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Termin zgłoszeń:

13.03.2018 r.

Forma zajęć:

seminarium

Język roboczy:

angielski

Sygnatura:

M11/F/18

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów do udziału w szkoleniu organizowanym przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Seminarium odbywać się będzie w Trewirze (Niemcy).

Description

In cooperation with the CEPOL, the EJTN funds the annual participation of judges and prosecutors from the different EU Member States to CEPOL's seminars on Join Investigation Teams, aiming at fostering a greater cooperation and information-exchange between magistrates and law enforcement officers at the EU level. Training event aimed at enhancing the competences and deepen the understanding of the participants of the set-up and functioning of Joint Investigation Teams. As General Learning Outcomes - upon completion of the activity the participants will be able to:


• Apply the concept of JITs
• Compare JIT with other forms of criminal investigations
• Identify legal practice and procedural issues in JITs
• Illustrate in general terms how to set up and operate a JIT
• Select appropriate services offered by the European Union to support JITs
• Differentiate the roles of the different actors in a JIT
• Complete and submit applications for JIT funding
• Draft a JIT agreement based on the model agreement available in the JITs Manual; evaluate a JIT based on the evaluation template from CEPOL JIT Online Learning Module / the JITs Network Secretariat.

 

 

Target audience

Judges and prosecutors preferably involved in cross-border criminal investigations and prosecutions.

 

Wymogi

  1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 i wyższym. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
  3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
  4. Dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  5. Osoby rekomendowane przez KSSIP do udziału w seminarium zostaną poinformowane mailowo.

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu w terminie do dnia 13.03.2018 r., powinny:

1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących,  proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących (listę rezerwową) na dane szkolenie opisany jest poniżej.

2. przesłać na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl wypełniony formularz aplikacyjny  KSSiP - dostępny na dole ogłoszenia. Formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego.

WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M11/F/18.

 

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

 

 

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - Po zalogowaniu się na Platformie szkoleniowej KSSiP http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/  należy rozwinąć w polu „Szukaj” widocznym na dole strony opcje „Wyszukiwanie zaawansowane”. W polu sygnatura należy wpisać właściwą sygnaturę dla wybranego szkolenia i potwierdzić polecenie „Szukaj”. Następnie należy wybrać spośród wyłonionych tytułów interesujące nas szkolenie i nacisnąć na ten link. W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę oczekujących poprzez naciśnięcie linku do zapisu, który znajduje się u dołu ogłoszenia o szkoleniu..
  • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

Formularz aplikacyjny KSSiP: https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

Zasady finansowania szkoleń z katalogu EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

Program szkolenia:

http://www.ejtn.eu/Documents/About%20EJTN/Criminal%20Justice%202018/JITs%20Seminars/T06%20PROG%20CEPOL%2094_2018.pdf

 

Pozostałe informacje

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2018:

https://www.kssip.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/kalendarz-miedzynarodowych-wydarzen-szkoleniowych

 

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Dariusz Szawurski-Radetz

Asystent sędziego, główny specjalista,

d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl

 

 

Data publikacji: 
2018-03-08 09:38
Data wytworzenia: 
2018-03-07 16:04
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2018-03-08 09:38
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak