Rekrutacja na szkolenie C5/G/18, „Skuteczne zarządzanie sprawami”, 8 maja 2018r. Poznań

Data szkolenia: 8 maja 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy w Poznaniu ul. Hejmowskiego 2, 61-736 Poznań

Grupa docelowa: sędziów, asesorów sądowych, referendarzy sądowych orzekających w wydziałach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, gospodarczych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych  oraz asystentów sędziów tych wydziałów z obszaru apelacji poznańskiej

Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login
 

Wykładowcy

Bednarczyk Piotr  - sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Przewodniczący I Wydziału Cywilnego, doktor nauk prawnych

 

Tematyka szkolenia

„Skuteczne zarządzanie sprawami”

1. Wprowadzenie – zarządzanie czasem sędziego

2. Bieżące zarządzanie referatem (kategoryzacja spraw przydzielonych do referatu, właściwa priorytetyzacja zadań w sprawach złożonych, miejsce na wokandzie dla tzw. spraw drobnych)

3. Urlopy i planowanie nieobecności i ich wpływ na zarządzanie sprawami

4. Mediacja jako instytucja wspierająca szybsze zakończenie sprawy.

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

   - merytorycznie:

  sędzia Anna Cybulska

  tel. (81) 458 37 57

   e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

 

organizacyjnie:

specjalista Ewelina Bożyk-Dyszczak

tel.  (81) 458 37 53

e-mail: e.dyszczak@kssip.gov.pl

 

Zasady rekrutacji:

1.    Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej

  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem: http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.    Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.    Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).

4.    W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00

 

Data publikacji: 
2018-03-06 11:47
Data wytworzenia: 
2018-03-06 09:09
Autor treści: 
Ewelina
Bożyk-Dyszczak
Ostatnia zmiana: 
2018-03-06 11:47
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński