Inauguracja IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

312 aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury złożyło ślubowanie w dniu 5 marca 2018 r. w auli Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego podczas uroczystości inauguracji IX rocznika aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej.

W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Pawłyszcze, Przewodnicząca Rady Programowej KSSiP prof. dr hab. Janina Błachut, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, prezesi sądów apelacyjnych i prokuratorzy regionalni.

Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury reprezentowała Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. administracyjnych Jadwiga Fabrowska- Flisak, a także sędziowie, prokuratorzy i pracownicy  wykonujący obowiązki w Krajowej Szkole.

Dyrektor Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzata Manowska otwierając uroczystość podkreśliła jej wyjątkowy charakter wynikający z faktu, że aplikację rozpoczyna rekordowa w historii Szkoły liczba 312 aplikantów, którzy będą  odbywać szkolenie wstępne na nowych zasadach, czyli bezpośrednio na aplikacji sędziowskiej lub aplikacji prokuratorskiej, nie zaś- jak poprzednie roczniki na aplikacji ogólnej, poprzedzającej obie aplikacje. Jak stwierdziła: - To rozwiązanie akceptowane przez większość środowiska sędziowskiego i prokuratorskiego. Ja osobiście również uważam, że nowy model jest bardziej racjonalny i optymalnie przygotuje Was  do bycia w przyszłości dobrymi sędziami lub prokuratorami. Dr hab. Małgorzata Manowska wspomniała również o nowych programach, które wzorem poprzednich kładą zdecydowany nacisk na praktyczny charakter szkolenia. - Zawodu sędziego i prokuratora będziecie uczyć się pod okiem sędziów i prokuratorów, którzy będą dzielić się z Wami swoim doświadczeniem i wiedzą. Mam nadzieję, że wasze relacje z patronami nabiorą cech więzi łączącej  mistrza z uczniem i zaowocują znakomitymi wynikami na sprawdzianach, a w końcu na egzaminie sędziowskim lub prokuratorskim. Wiedzę potrzebną do jak najlepszego przygotowania do służby sędziowskiej i prokuratorskiej będziecie również zdobywać w Krajowej Szkole, przy wykorzystaniu prowadzonych w formie warsztatów nowoczesnych metod dydaktycznych. Pomogą Wam w tym doświadczeni wykładowcy, w zdecydowanej większości sędziowie i prokuratorzy. Dyrektor Krajowej Szkoły życzyła aplikantom, aby podczas aplikacji zdobyli wiedzę i umiejętności pozwalające osiągnąć  wymarzony cel bycia sędzią lub prokuratorem.

I Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że duża liczba aplikantów rozpoczynających szkolenie to efekt wysokich nakładów na funkcjonowanie Krajowej Szkoły. Zwrócił również uwagę, że zawód  sędziego i prokuratora to trudna służba, a pełniący ją powinni być do niej profesjonalnie przygotowani i posiadać wysokie kwalifikacje etyczne.

Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości Dariusz Pawłyszcze w imieniu Ministra Sprawiedliwości pogratulował aplikantom znakomitych wyników osiągniętych podczas trudnego konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską. Jak podkreślił: O renomie Krajowej Szkoły decyduje z roku na rok coraz większa liczba absolwentów prawa startujących w konkursie na aplikacje, a także  transparentność samego konkursu.

Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk  przedstawił najważniejsze cechy nowego modelu szkolenia wstępnego aplikantów, a także zaprezentował wyniki naboru na aplikacje i profil kandydatów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.

Wykład inauguracyjny pt. „Sacerdotes iustitiae. O powołaniu sędziego.” wygłosił Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, który  z perspektywy historycznej, z punktu widzenia źródeł prawa rzymskiego przedstawił wywód o powołaniu sędziego, czy szerzej prawników. Podsumowując swoje wystąpienie prof. dr hab. Antoni Dębiński przywołał stwierdzenie Karola Ludwika Monteskiusza: „Czuję się silny w moich zasadach, kiedy mam za sobą Rzymian.”, stąd jak podkreślił: - Warto i dzisiaj przypomnieć uniwersalne i ponadczasowe przesłanie, zawarte w rzymskim pojęciu prawa jako sztuki dobra i słuszności, uprawianej przez prawników jako prawdziwych sacerdotes iustitiae.

Uroczystość uświetnił występ kwintetu smyczkowego „Z harfą w tle”.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: 
poniedziałek, Marzec 5, 2018
Data publikacji: 
2018-03-05 22:33
Data wytworzenia: 
2018-03-05 22:33
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk