Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku

W dniu 27 lutego 2018 r. w Gdańsku Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska wzięła udział w spotkaniach, które odbyły się w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku. Krajową Szkołę reprezentowali również Zastępca Dyrektora ds. aplikacji sędziowskiej Adam Sęk, Zastępca Dyrektora ds. aplikacji prokuratorskiej Ryszard Tłuczkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. szkolenia ustawicznego i współpracy międzynarodowej Adam Czerwiński i Kierownik Działu Dydaktycznego Ośrodka Aplikacji Prokuratorskiej Beata Padło.

W spotkaniu w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku uczestniczyli: Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela, wiceprezesi tego sądu, jak również prezesi, wiceprezesi, a także sędziowie sądów okręgowych i sądów rejonowych apelacji gdańskiej. Z kolei w rozmowach w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku wziął udział Prokurator Regionalny w Gdańsku Andrzej Golec oraz prokuratorzy okręgowi i patroni koordynatorzy praktyk aplikanckich z obszaru działania tej prokuratury.
 
Podczas rozmów z sędziami i prokuratorami kierownictwo Krajowej Szkoły przedstawiło nowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły wynikłe ze zmiany przepisów oraz statutu Szkoły, a także nowe programy kształcenia na aplikacjach specjalistycznych. Dyskutowano również o roli koordynatora zajęć, wykładowcy, koordynatora praktyk i patrona praktyk, w tym o warunkach sprzyjających budowie relacji mistrz – uczeń w procesie kształcenia aplikantów. Odrębne miejsce poświęcono komunikacji  pomiędzy Krajową Szkołą a  sędziami i prokuratorami, a także kwestiom budowania harmonogramu szkolenia ustawicznego w oparciu o potrzeby sądów i prokuratur. Szczególną uwagę zwrócono na problemy związane z dostępem do szkoleń ustawicznych.

Spotkania Dyrektora Krajowej Szkoły dr hab. Małgorzaty Manowskiej w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku i Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku były pierwszymi z szeregu planowanych wizyt w sądach apelacyjnych i prokuraturach regionalnych na terenie kraju. Ich celem jest nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy Krajową Szkołą a sądami apelacyjnymi i prokuraturami regionalnymi, która ma istotny wpływ na poziom kształcenia szeroko rozumianych kadr wymiaru sprawiedliwości, a także przyczynia się do adekwatnego reagowania Krajowej Szkoły na postulaty zgłaszane przez sędziów i prokuratorów.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
środa, luty 28, 2018
Data publikacji: 
2018-02-28 11:30
Data wytworzenia: 
2018-02-28 11:30
Autor treści: 
Bartosz
Kuźma
Ostatnia zmiana: 
2018-03-14 10:18
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk