Konferencja Judicial response to terrorism in the light of the Charter of Fundamental Rights of the EU/Conférence européenne La réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, Paryż, 12-13 kwietnia 2018 roku

Data szkolenia:

12-13 kwietnia 2018 roku

Miejsce szkolenia:

Paryż

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy,

asesorzy sądowi i prokuratorscy

Forma zajęć:

Konferencja

Termin zgłoszeń:

11 marca 2018 roku

Sygnatura:

M10/C/18

Język roboczy:

francuski, angielski, hiszpański (tłumaczenie symultaniczne)

poziom B2 i wyższy

Link do

Platformy Szkoleniowej

ENM_1

 

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury otrzymała zaproszenie dla pięciu uczestników z Polski do udziału w  Konferencji Judicial response to terrorism in the light of the Charter of Fundamental Rights of the EU/Conférence européenne La réponse judiciaire au terrorisme au regard de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.

Zakres tematyczny szkolenia

 

Konferencja zakończy realizowany przez francuską Krajową Szkołę Sędziowsko-Prokuratorską, współfinansowany przez UE projekt, w ramach którego zorganizowane zostały w latach 2016-2017 cztery seminaria tematyczne.

 

 

Zasady finansowania

Koszty udziału uczestników z Polski zostaną pokryte z budżetu projektu. Przelot oraz zakwaterowanie zostaną zapewnione przez organizatorów (Justice Cooperation Internationale - JCI) - po przesłaniu przez KSSiP listy zakwalifikowanych uczestników. Koszty przejazdów lokalnych oraz kolacji zostaną uczestnikom zwrócone po przedstawieniu przez nich stosownych rachunków - zgodnie z procedurami mającymi zastosowanie do projektów współfinansowanych przez UE.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na Konferencję odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Zgłoszenia na Konferencję należy dokonać w terminie do dnia 11 marca 2018 roku w formie elektronicznej poprzez zapisanie się na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP  oraz przesłanie formularza aplikacyjnego na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl. W temacie wiadomości należy  wpisać sygnaturę Konferencji  M10/C/18; do zgłoszenia należy załączyć certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka roboczego.

O ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w dniu 12 marca 2018 roku. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP w powyższym terminie jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się do udziału w Konferencji. .

Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

 

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

Informacje dotyczące Platformy Szkoleniowej KSSiP znaleźć można tutaj.

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział
w szkoleniu.

Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

Data publikacji: 
2018-02-27 11:32
Data wytworzenia: 
2018-02-27 10:52
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2018-02-27 11:32
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak