Postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne i klauzulowe - wybrane zagadnienia, 11-13 kwietnia 2018 r.,Lublin, C9/A/18

Data szkolenia: 11 - 13 kwietnia 2018 r.
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Lublinie
Grupa docelowa: sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze orzekający w wydziałach cywilnych oraz asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, a także prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego
Forma zajęć: seminarium i warsztaty

Wykładowcy

Mirosław Trzaska - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku, wizytator ds. cywilnych, egzekucyjnych i wieczystoksięgowych; wykładowca z zakresu prawa cywilnego w ramach szkoleń organizowanych dla sędziów, adwokatów oraz aplikantów zawodów prawniczych.

Łukasz Zamojski – dr sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego, w tym komentarza do ustawy o KRS, prowadzący wykłady dla adwokatów i radców prawnych.

Tematyka szkolenia

 1. Skarga na czynności komornika, nadzór nad komornikiem.
 2. Klauzula wykonalności: na rzecz następców i przeciwko następcom prawnym, przeciwko małżonkowi dłużnika, na tytuł egzekucyjny z prawem powstrzymania spełnienia świadczenia wzajemnego, z ograniczeniem odpowiedzialności do przedsiębiorcy – zagadnienia praktyczne.
 3. Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych, zmiana zabezpieczenia, upadek zabezpieczenia, interes prawny w zabezpieczeniu – wybrane zagadnienia.
 4. Nadzór nad egzekucją z nieruchomości, w szczególności nieruchomości rolnej, zaliczenie na poczet ceny nabycia wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, weryfikowanie operatów szacunkowych w egzekucji.
 5. Przysądzenie własności, plan podziału – zagadnienia praktyczne.
 6. Egzekucja przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem i koszty tego postępowania.
 7. Zagraniczne tytuły egzekucyjne, wykonywanie i uznawanie orzeczeń z Państw Członkowskich UE, umorzenie postępowania egzekucyjnego, a bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym - przegląd orzecznictwa.

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora:

merytorycznie - sędzia Anna Cybulska
tel. 81 458 37 57
e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie - inspektor Eliza Danielewska
tel. 81 458 37 42
e-mail: e.danielewska@kssip.gov.pl

Zasady rekrutacji:

 1. Rekrutacja na szkolenie odbywa się za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej
  • W celu zapisania się na listę uczestników należy zalogować się na istniejące konto, a w przypadku jego braku założyć konto użytkownika na stronie: http://szkolenia.kssip.gov.pl
  • Instrukcja opisująca procedurę założenia konta znajduje się pod linkiem:
   1. http://www.kssip.gov.pl/szkolenia-ustawiczne
  • W celu zapisania się na wybrane szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących, jeżeli miejsca na dane szkolenie zostały już wyczerpane bądź uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).
 2. Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
 3. Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie (prosimy o sprawdzenie wiadomości, również spam).
 4. W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych (m.in. założenie konta, weryfikacja konta, przypomnienie hasła) uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy e-mail: pomoc@kssip.gov.pl, tel. 81 440 87 14 w godzinach 9.00-14.00.
Data publikacji: 
2018-01-10 14:39
Data wytworzenia: 
2018-01-10 12:31
Autor treści: 
Eliza
Danielewska
Ostatnia zmiana: 
2018-01-11 11:06
Autor zmiany: 
Eliza
Danielewska