II etap konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

Dnia 8 grudnia 2017 r. w Krakowskim Centrum EXPO odbył się drugi etap konkursu na aplikacje sędziowską i aplikację prokuratorską. Konkurs przeprowadziła powołana przez Ministra Sprawiedliwości komisja konkursowa pod przewodnictwem sędziego Rafała Dzyra.

Do II etapu konkursu przystąpiło 585 kandydatów, a tegoroczny limit miejsc wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości wynosi łącznie na obu aplikacjach 280 miejsc.

Rejestracja kandydatów rozpoczęła się o godzinie 7.50, a zakończyła o godzinie 9.30.

Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury Adam Sęk powitał kandydatów na aplikantów, pogratulował im przejścia do II etapu konkursu, życząc jednocześnie znakomitych wyników.

Po pouczeniach wygłoszonych przez Przewodniczącego komisji konkursowej, kandydaci o godzinie 10.10 przystąpili do rozwiązywania kazusów, na co mieli 180 minut. W trakcie pracy pisemnej kandydaci korzystali wyłącznie z aktów prawnych udostępnionych przez komisję konkursową. Wszystkie prace pisemne zostały zakodowane. Ich rozkodowanie nastąpi dopiero po dokonaniu przez członków komisji oceny wszystkich prac pisemnych. Oceny każdej pracy pisemnej dokonają niezależnie od siebie dwaj członkowie komisji konkursowej. Każdy z nich wystawi ocenę w systemie punktowym, przy zastosowaniu skali od 0 do 25 punktów za poszczególne zadanie, i sporządzi pisemne uzasadnienie oceny. Liczba punktów przyznanych kandydatowi za pracę pisemną jest średnią ocen wystawionych przez obu członków komisji konkursowej. W pierwszym etapie można było zdobyć maksymalnie 150 pkt, a w drugim - 75 pkt. O kolejności miejsc na liście kwalifikacyjnej decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydatów z obu etapów konkursu.

W drugim etapie konkursu kandydaci sporządzają pracę pisemną, polegającą na rozwiązaniu trzech kazusów: z prawa publicznego, prywatnego oraz karnego. Rozwiązując kazusy kandydaci muszą wykazać się umiejętnością stosowania argumentacji prawniczej, zasad wykładni oraz kwalifikowania stanów faktycznych.

Po zakończeniu drugiego etapu konkursu kazusy zostaną opublikowane na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Komisja konkursowa ogłosi wyniki konkursu nie później niż 8 stycznia 2018 r. Zostaną one opublikowane na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

Kandydaci rozpoczną szkolenie w Krajowej Szkole w marcu 2018 r.

 

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

 

Data: 
piątek, Grudzień 8, 2017
Data publikacji: 
2017-12-08 13:12
Data wytworzenia: 
2017-12-08 13:12
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-12-08 19:50
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk