Staż w Europejskim Urzędzie Patentowym w Monachium, 4-29 czerwca 2018 r.

Okres stażu:

Od 04-06-2018 r. do 29-06-2018 r.

Miejsce:

Monachium (Niemcy)

Grupa docelowa:

sędziowie

Termin zgłoszeń:

09.01.2018 r.

Język roboczy:

angielski

 

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Odwoławcza Europejskiego Urzędu Patentowego (ang. Board of Appeal of the European Patent Office) organizuje w czerwcu 2018 r. w Monachium (Niemcy), miesięczny staż dla sędziów. Program stażu jest opracowywany przez Europejską Akademię Patentową. Celem stażu jest zapoznanie sędziów z państw członkowskich UE z postępowaniem przed Europejskim Urzędem Patentowym. Staż będzie obejmował analizę konkretnych stanów faktycznych (ang. case study), obserwację rozpraw, oraz przybliżenie dotychczasowego orzecznictwa z zakresu prawa patentowego, a także działalności i funkcjonowania Europejskiego Urzędu Patentowego oraz Komisji Odwoławczej. Szczegółowe informacje dotyczące stażu dostępne są na stronie EPO: http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/judges.html

Zasady finansowania

Informujemy, że KSSiP nie partycypuje w kosztach i/lub finansowaniu uczestnictwa w przedmiotowym stażu.

Organizatorzy partycypują w kosztach transportu, zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z ofertą stażu. Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów ubezpieczenia NNW i KL.

 

Warunki uczestnictwa

  1. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie min. C1
  2. Zgodność przedmiotu szkolenia z zakresem wykonywanych obowiązków
  3. Uzyskanie zgody przełożonego na udział w stażu. Zgodę należy przesłać do KSSiP  w ciągu 5 dni od uzyskania decyzji z EPO o zakwalifikowaniu.

Informacje o stażu dostępne są na stronie internetowej Biura, na której znajduje się także formularz aplikacyjny: http://www.epo.org/about-us/jobs/vacancies/internships/judges.html

Wypełniony formularz wraz z CV oraz listem motywacyjnym należy przesłać na adres: judicialtraining@epo.org w terminie do 9 stycznia 2018 r.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY ORGANIZATORA:

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/B9866BE8060E640AC125805300389BE3/$File/EPO_54401_judicial_internship_application_form_editable_en.pdf

 

FAQ – pytania i odpowiedzi w przedmiocie wydarzenia proszę kierować do organizatorów

W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie procesu rekrutacji prosimy o kontakt pod adresem: academy@epo.org.

 

Data publikacji: 
2017-11-14 09:19
Data wytworzenia: 
2017-11-14 08:40
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2017-11-14 09:21
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki