Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z wyższym wskaźnikiem ICV

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - czasopismo naukowe wydawane przez Krajową Szkołę – po raz kolejny przeszedł kompleksową ewaluację czasopism naukowych prowadzoną przez ICI Journals Masterlist, uzyskując wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 45,65 punktów.  To wzrost oceny Kwartalnika, albowiem podczas ubiegłorocznej ewaluacji został oceniony na 42,31 punktów.

ICI Journals Masterlist to jedna z największych międzynarodowych baz danych o czasopismach naukowych z całego świata. Obecnie w bazie zarejestrowanych jest przeszło 45.000 czasopism. Od ponad 10 lat ICI Journlas Masterlist przeprowadza kompleksową ewaluację czasopism naukowych powiązaną  z wielowymiarową oceną parametryczną.
Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV, będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania (indeksacja).

Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury to czasopismo naukowe wydawane regularnie od 2011 roku, za publikację w którym autor otrzymuje 4 punkty. Na jego łamach publikowane są materiały o tematyce prawnej, skierowane przede wszystkim do sędziów, prokuratorów, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, urzędników sądów i prokuratury, aplikantów aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej, przedstawicieli nauki prawa oraz przedstawicieli innych prawniczych grup zawodowych.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data wytworzenia: 
2017-11-13 11:24
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk