Rekrutacja uzupełniająca na szkolenia w ramach projektu "Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury prowadzi obecnie rekrutację uzupełniającą na zaplanowane w 2017 r. szkolenia w ramach projektu „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kluczowych kadr sądownictwa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na następujące  szkolenia:

  • „Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów”, które odbędzie się w dniach 23-24.11.2017 r. w Lublinie – sygn. P1/1/2017/L;
  • „Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego”, które odbędzie się w dniach 27-28.11.2017 r. w Rzeszowie – sygn. P2/1/2017/R;
  • „Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne”, które odbędzie się w dniach 7-8.12.2017 r. w Lublinie – sygn. P3/1/2017/L;
  • „Prawo karne gospodarcze”, które odbędzie się w dniach 11-12.12.2017 r. w Rzeszowie – sygn. P4/1/2017/R.

Przypominamy, iż szkolenia te adresowane są do:

  1. sędziów sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,
  2. asesorów sądowych z sądów rejonowych – po powołaniu,
  3. referendarzy sądowych z sądów okręgowych i rejonowych,
  4. asystentów sędziów z sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych,

specjalizujących się w prawie cywilnym, gospodarczym lub karnym gospodarczym z terenu apelacji lubelskiej i rzeszowskiej.

 

Zapraszamy wszystkie osoby chętne do udziału w ww. szkoleniach i prosimy o przesyłanie własnoręcznie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego drogą pocztową w terminie do dnia 15 listopada 2017 r. na adres:

Ośrodek Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Natalią Pukiś tel. 81 458 37 60.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie z dn. 09-11-2017

Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy

 

PROGRAMY SZKOLEŃ do pobrania:

Program szkolenia Problemy orzecznicze i praktyczne stosowania prawa rejestrowego i rejestru zastawów - sygn. P1/1/2017/L, aktualizacja z dn. 31.10.2017;

Program szkolenia Prawo cywilne z elementami prawa gospodarczego - sygn. P2/1/2017/R

Program szkolenia Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne - sygn. P3/1/2017/L

Program szkolenia Prawo karne gospodarcze - sygn. P4/1/2017/R, aktualizacja z dn.31.10.2017

Data publikacji: 
2017-11-09 11:25
Data wytworzenia: 
2017-11-09 08:52
Autor treści: 
Aleksandra
Pietrzak
Ostatnia zmiana: 
2017-11-10 08:23
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska