Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej

W dniu 7 listopada 2017 roku w Krakowie w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury odbyła się uroczystość zakończenia V rocznika aplikacji sędziowskiej, którą ukończyło 81 aplikantów.

- Gratuluję Wam znakomitych wyników egzaminu sędziowskiego i życzę sukcesów oraz satysfakcji z pełnienia służby sędziowskiej. Jestem przekonana, że w jej pełnieniu pomogą Wam wiedza i umiejętności, które nabyliście jako aplikanci Krajowej Szkoły- powiedziała Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury dr hab. Małgorzata Manowska otwierając uroczystość.

Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak- w imieniu Ministra Sprawiedliwości- pogratulował aplikantom ukończenia aplikacji sędziowskiej, życząc im sukcesów, wyrażając przy tym nadzieję, że każdy z nich zostanie sędzią.

Zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły ds. aplikacji Adam Sęk podsumował przebieg aplikacji sędziowskiej V rocznika, przypominając jej najważniejsze momenty. Jak podkreślił, każdy aplikant w trakcie aplikacji zdał 25 sprawdzianów i odbył 25 praktyk- głównie w sądach różnych szczebli- trwających łącznie 90 tygodni.

W uroczystości uczestniczyli ponadto prezesi sądów apelacyjnych i okręgowych, członkowie Zespołu Egzaminacyjnego i Komisji Egzaminacyjnej, a także liczni sędziowie i prokuratorzy.

Uroczystość zakończenia aplikacji sędziowskiej poprzedziła przeprowadzona tego samego dnia w siedzibie Krajowej Szkoły rekrutacja egzaminowanych aplikantów na stanowiska asesorów sądów powszechnych.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data: 
wtorek, Listopad 7, 2017
Data publikacji: 
2017-11-07 15:24
Data wytworzenia: 
2017-11-07 15:24
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk