Seminarium językowe pt.: “French language – legal terminology”, 4-6.12.2017 r., Omšenie (Słowacja)

Data szkolenia:

4-12-2017 r. - 6-12-2017 r.

Miejsce szkolenia:

Omšenie (Słowacja)

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy, asesorzy, referendarze, asystenci sędziów

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

5.11.2017 r.

Język roboczy:

francuski

Sygnatura:

M11/J/17

 

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy, asystentów sędziów do udziału w Seminarium organizowanym przez Akademię Sądowniczą Republiki Słowackiej pod tytułem „French  Language - legal terminology”. Seminarium odbędzie się w dniach 4-6 grudnia 2017 r. w siedzibie Akademii w Omšenie (Słowacja).

The lecturers of the educational event are Frédéric Delaneuville, Director Slovak-French Institute in Bratislava,  Iva  Stejskalova, lawyer, Cabinet Delprat Paris.

Zasady finansowania

Akademia Sądownicza Republiki Słowackiej pokrywa za uczestników następujące koszty:

 - zakwaterowania przez dwie noce (4/5.12.2017 i 5/6.12.2017)

- wyżywienie w postaci poczęstunku (przerwy kawowe) oraz posiłków (w dniu 4.12.2017 r. śniadanie, lunch, kolacja; w dniu 5.12.2017 r. śniadanie, lunch, kolacja; w dniu 6.12.2017 r. śniadanie i lunch).

Koszty przejazdu uczestników na miejsce szkolenia nie są refundowane przez organizatora ani KSSiP.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Uwaga!!!

Organizator bardzo prosi o wskazanie orientacyjnej daty przyjazdu do Ośrodka Akademii w Omšenie (zakwaterowanie jest możliwe od dnia 3.12.2017 od godziny 19:00) oraz ewentualnych preferencji żywieniowych (np. dieta wegetariańska). Informację tę proszę zawrzeć w treści e-maila przesłanego wraz z formularzem aplikacyjnym.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Seminarium zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z organizatorem.

 Wymogi:

  1. Znajomość języka francuskiego na poziomie B1 i wyższym. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
  3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
  4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  5. Osoby rekomendowane przez KSSIP do udziału w seminarium zostaną poinformowane mailowo najpóźniej do dnia 14.11.2017 r.

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Seminarium w terminie do dnia 5.11.2017 r., powinny:

1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących,  proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej.

2. przesłać na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl wypełniony formularz aplikacyjny  KSSiP - dostępny na dole ogłoszenia. Formularz powinien zawierać motywację w języku francuskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego;

WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M11/J/17). W treści maila prosimy dodatkowo o podanie informacji odnośnie terminu przyjazdu do Ośrodka Akademii w Omšenie oraz indywidualnych preferencji żywieniowych.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

 

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie. Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
  • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

Formularz aplikacyjny KSSiP: https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

Koordynacja organizacyjna seminarium z ramienia KSSiP:

Główny specjalista, asystent sędziego, Dariusz Szawurski-Radetz (d.szawurski-radetz@kssip.gov.pl)

 

Data publikacji: 
2017-10-20 17:32
Data wytworzenia: 
2017-10-18 10:25
Autor treści: 
Dariusz
Szawurski-Radetz
Ostatnia zmiana: 
2017-10-20 17:32
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki