Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości- szkolenia dla 850 prokuratorów

850 prokuratorów, asesorów prokuratorskich i asystentów prokuratora przeszkoli Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w ramach projektu Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W dniach 21 - 22 września 2017 roku w Lublinie w Ośrodku Szkolenia Ustawicznego i Współpracy Międzynarodowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odbyły się warsztaty konsultacyjne z udziałem  przedstawicieli Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, koordynatorów regionalnych do spraw cyberprzestępczości oraz wykładowców Krajowej Szkoły, podczas których poddano konsultacjom przygotowany przez eksperta kluczowego projekt programu szkoleniowego wraz z obudową metodyczną, tak aby odpowiadał w jak największym stopniu oczekiwaniom prokuratorów prowadzących postępowania dotyczące powyższej  kategorii przestępstw.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury realizuje przedmiotowy projekt w okresie od 1 czerwca 2017 r. do 31 stycznia 2019 r.

Celem projektu jest aktualizacja i podniesienie poziomu specjalistycznej wiedzy prawniczej z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności dotyczącej zwalczania i zapobiegania przestępczości popełnianej przy użyciu systemów informatycznych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych prokuratorów, asesorów oraz asystentów prokuratora.

Projekt skierowany jest do prokuratorów, asesorów i asystentów prokuratora z całej Polski, zajmujących się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw gospodarczych dokonywanych przy użyciu Internetu, w tym pracujących m.in.:

  • w Departamentach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej (w tym z Wydziałów Zamiejscowych),
  • w Wydziałach ds. Przestępczości Gospodarczej oraz Finansowo-Skarbowej prokuratur regionalnych,
  • w Wydziałach Przestępczości Gospodarczej oraz Wydziałach Śledczych prokuratur okręgowych,
  • w prokuraturach rejonowych.

W ramach projektu dodatkowo zostaną opracowane i udostępnione jednostkom prokuratury materiały w wersji on - line (elektronicznej), które będą umieszczone na platformie szkoleniowej Krajowej Szkoły, co umożliwi samokształcenie kadrom prokuratury zainteresowanym podnoszeniem kompetencji w zakresie zwalczania i  zapobiegania cyberprzestępczości.

Realizację szkoleń zaplanowano od listopada 2017 r. do stycznia 2019 r.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data: 
czwartek, Wrzesień 28, 2017
Data publikacji: 
2017-09-28 00:20
Data wytworzenia: 
2017-09-28 09:20
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk