Przetarg nieograniczony pn.Dostawa oprogramowania antywirusowego na potrzeby realizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Nr postępowania: BD-V.2611.34.2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby realizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby warsztatów konsultacyjnych oraz szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Data publikacji: 
2017-09-19 15:16
Data wytworzenia: 
2017-09-19 15:15
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2017-10-20 15:27
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska