Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie „Studia podyplomowe z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla kadr wymiaru sprawiedliwości”, realizowanym na podstawie podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy o dofinansowanie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego).

Celem projektu jest, w ramach organizowanych studiów podyplomowych, podniesienie kompetencji, wiedzy i praktycznych umiejętności 70 sędziów z całej Polski w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowanego z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów gospodarczych. Jak podkreślają organizatorzy, są to jedyne w Polsce, współfinansowane ze środków unijnych, studia podyplomowe z tego zakresu.

Studia są skierowane do sędziów z wydziałów cywilnych i gospodarczych oraz asesorów sądowych. Słuchacze będą mogli pogłębić wiedzę m.in. z ekonomii, rachunkowości, prawa podatkowego, rynku kapitałowego i szeroko pojętych pozaprawnych aspektów działalności gospodarczej.

Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie projektu http://www.efs.pl/oferta,studia_podyplomowe,165

Zajęcia realizowane będą w formie wykładów oraz warsztatów w oparciu o program studiów skonsultowany z przedstawicielami sądów. Studia będą trwać dwa semestry, w okresie październik 2017 r.- lipiec 2018 r. Zajęcia realizowane będą w Poznaniu.

Udział w studiach jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej projektu http://www.efs.pl/oferta,studia_podyplomowe,165 oraz w Dziale Projektów: kontakt: e-mail: agnieszka.nowak@wsb.poznan.pl, nr tel.: 061 655-32-45.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie jest współorganizatorem projektu i nie ponosi kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-09-13 12:32
Data wytworzenia: 
2017-09-13 11:59
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-09-13 12:32
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński