Warsztaty "EU NATURE LEGISLATION - SITE PROTECTION UNDER THE HABITATS AND BIRDS DIRECTIVES", 27-11-2017r. - 29-11-2017r., Barcelona

Data szkolenia: 27-11-2017r. - 29-11-2017r.
Miejsce szkolenia: Barcelona (Hiszpania)
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: warsztaty
Sygnatura: M9/AB/17
Język roboczy: angielski
Termin zgłoszeń: 01.10.2017


In the context of the Framework Contract “Co-operation with national judges in the field of environmental law” with the cooperation of the European Commission ERA is organising another  workshop on EU NATURE LEGISLATION - SITE PROTECTION UNDER THE HABITATS AND BIRDS DIRECTIVES. The concrete Programme draft and the Terms and Conditions can be found HERE.

The main purpose of this workshop is to raise awareness of EU Nature Law and Policy and to provide a forum for the exchange of knowledge and experience. A further objective is to involve the national Judicial Training Centres (incl. Training Centres for Prosecutors) in order to enhance, in the long term, the benefits of this EU programme. For this purpose, the training materials are developed in a way which allows their rapid update and adaptation to the needs at the national level.

The workshops will be held in English. 

 

Workshop on

EU NATURE LEGISLATION - SITE PROTECTION UNDER THE HABITATS AND BIRDS DIRECTIVES
417DV115
 – 27-29 November 2017 (Online Application Form 417DV115  here)
Escuela Judicial in Barcelona, Ctra. de Vallvidrera, 43-45, 08034 Barcelona, Spain

 

Objective

This two-and-a-half day workshop will provide the participants with an overview of EU Nature law with the special focus on site protection under the Habitats and Birds Directives. By addressing the issues that may be relevant for judges and prosecutors, it will facilitate the handling of future national court procedures in this field.

 

Key elements of the workshop

 • Habitats Directive
 • Birds Directive
 • Legal framework on completion of the network and the establishment of conservation measures
 • Implementation of Article 6 Habitats Directive
 • CJEU case law on EU nature law
 • Judicial review proceedings
 • Various case studies on the role of the judge and prosecutor in this matter

 

Terms and conditions of participation


Registration fee

 • There is no registration fee.

 

Selection 

 • Participation is only open to judges and prosecutors from EU Member States.
 • There is a limited number of places available for this event (max. 25 participants), so participation will be subject to a formal selection procedure. There are no quotas for individual MS. However, a certain geographical balance will have to be reached.

 

Travel and accommodation

 • The travel expenses will be reimbursed to a maximum of 400 euros (including taxi costs), subject to the submission of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding pass, train ticket, taxi bill, etc. ). Participants are informed about the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available. 
 • Maximum 3 nights hotel will be covered directly by ERA, only for the hotel recommended by ERA.
 • 2 lunches, 5 coffee breaks and the workshop documents are offered by ERA.

 

For further details, you can follow our project website: www.era.int/environmental_law

 

Once an online form is submitted, a (pdf) summary of the answers is sent to the given email address. This summary may be used for your internal communication. An application itself is not binding, only the second step (confirmation after being selected) is considered as binding.

 

Formularz aplikacyjny KSSiP:

http://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_9.doc#overlay-context=node/1678

 

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP i formularz aplikacyjny ERA) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując sygnaturę M9/AB/17 do dnia 1 października 2017 r.

 

Zasady rekrutacji:

1. Poprawnie wypełniony formularze zgłoszeniowe KSSiP i ERA należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: miedzynarodowy@kssip.gov.pl we wskazanym powyżej terminie.
2. W tytule wiadomości należy podać sygnaturę szkolenia.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG; PDF.
4. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
5. Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem.
6. W związku z tym, iż rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną podanie adresu mailowego w formularzu zgłoszeniowym jest obowiązkowe.
7. Przesłanie formularzy zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
8. Prosimy w treści wiadomości mailowej o podpisanie się imieniem i nazwiskiem oraz podanie telefonu kontaktowego, nazwy jednostki oraz obszaru apelacji. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy przekazywany jest za pośrednictwem sądu/prokuratury, prosimy o podanie danych kontaktowych (nr telefonu i nazwa jednostki).

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

 • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
 • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
 • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
 • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

 

Data publikacji: 
2017-09-11 15:12
Data wytworzenia: 
2017-09-11 14:57
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2017-09-11 15:12
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki