Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Nr postępowania: BD-V.2611.31.2017

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną, usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury 30 edycji dwudniowych szkoleń (24 edycje w Warszawie i 6 edycji w Poznaniu) z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości podatkowej.”
 

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości podatkowej”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w zakresie Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

 

 

Data publikacji: 
2017-09-01 15:22
Data wytworzenia: 
2017-09-01 15:15
Autor treści: 
Piotr
Tomasikiewicz
Ostatnia zmiana: 
2017-09-29 14:52
Autor zmiany: 
Bartosz
Kuźma