Zamówienie na usługi społeczne:Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury...

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ogłasza zamówienie na usługi społeczne:

„Usługa wynajmu miejsc noclegowych wraz ze śniadaniem i kolacją, sali szkoleniowej wraz z obsługą techniczną i informatyczną oraz usługą restauracyjną na potrzeby organizacji przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury dwudniowych szkoleń w Warszawie w liczbie 30 edycji dla maksymalnie 870 osób – z zakresu cyberprzestępczości”

Zamówienie realizowane jest na potrzeby szkoleń organizowanych w ramach projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

oznaczenie postępowania: BD-V.2611.32.2017

Data publikacji: 
2017-08-25 15:30
Data wytworzenia: 
2017-08-25 15:15
Autor treści: 
Katarzyna
Skrobiszewska
Ostatnia zmiana: 
2017-09-25 15:31
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska