Seminarium w ramach projektu EJTN Criminal Justice: Economic crimes, asset recovery and confiscation in the EU, 29-30.11.2017, Lipsk (Niemcy)

Data szkolenia:

29-11-2017 – 30-11-2017

Miejsce szkolenia:

 Lipsk, Niemcy

Grupa docelowa:

sędziowie, prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

31.08.2017

Sygnatura:

M12/M/17

Język roboczy:

angielski

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury we współpracy z Europejską Siecią Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) ogłasza nabór na kolejną edycję seminarium organizowanego w 2017 roku w ramach projektu EJTN Criminal Justice Project „Międzynarodowa współpraca sądowa w sprawach karnych”, współfinansowanego przez Komisję Europejską.

Zakres tematyczny szkolenia

Description: Day-and-a-half training aimed at improving knowledge and experience of judges and prosecutors to trace, freeze, seize and re-use illicitly acquired assets through the use of EU legal instruments required to ensure effective procedures of tracing, confiscation of illicit proceeds and recovery of illegally acquired assets in the   EU.   Sharing   of   experiences   and   good   practices   regarding   the   implementation   of   financial investigations  within  EU  as  well  as  cooperation  with  agencies  and  networks.  The  training  will  combine lectures, presentations and workshops with study cases to enhance practical knowledge of practitioners.

Target group: Judges and Prosecutors from all EU Member States, preferably criminal judges and prosecutors with some knowledge of EU Criminal Law and judicial cooperation in criminal matters.

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w załączonym poniżej pliku ‘amended corporate financial policy’. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie znajdują się w załączonym niżej pliku "FAQ".

Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zorganizowania sobie podróży i dokonania rezerwacji hotelu.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w poszczególnych seminariach zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium w terminie do dnia 31 sierpnia 2017 r. powinny:

 1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących (proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej) oraz
 2. przesłać załączony poniżej formularz aplikacyjny na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl. (formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego; WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M12/M/17).

Wymogi:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyższym. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
 3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
 4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 5. Osoby rekomendowane przez KSSIP do udziału w seminarium zostaną poinformowane o tym fakcie drogą e-mailową.

Aby dokonać zapisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP należy:

 1. W celu zapisania się na listę oczekujących należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiP www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.
 2. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.
 3. W celu zapisania się na seminarium po zalogowaniu się na platformę w sekcji „Kategorie kursów” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia międzynarodowe 2017”, gdzie zostało zamieszczone poszczególne szkolenia.
 4. W celu rejestracji na seminarium należy zapisać się na listę oczekujących.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KATALOGU EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/Economic-crimes-Asset-recovery-and-confiscation-in-the-EU---CR201710/

 

PROGRAM SZKOLENIA:

wkrótce dostępny

 

Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP: główny specjalista Ewa Dzioba (e.dzioba@kssip.gov.pl)

 

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

Data publikacji: 
2017-08-17 15:28
Data wytworzenia: 
2017-08-17 14:36
Autor treści: 
Ewa
Dzioba
Ostatnia zmiana: 
2017-08-17 15:28
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki