Seminarium "Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union", 07-11-2017 - 08-11-2017, Barcelona

Data szkolenia: 07-11-2017 - 08-11-2017
Miejsce szkolenia: Barcelona
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 24.08.2017
Sygnatura: M9/AA/17
Języki robocze: angielski, hiszpański
Objective

The participants will obtain sound knowledge of the scope and interpretation of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as well as its relationship with other legal instruments protecting fundamental rights in Europe. A focus will be put on the application in practice of the provisions concerning Union citizens’ rights.

Key Topics
 • The system of fundamental rights protection in Europe
 • Scope of application and interpretation of the EU Charter in national legal orders
 • Right to good administration
 • Freedom of movement and residence
 • Same-sex relationships
 • Family and child law
Who should attend?

Judges and court staff from EU Member States who are involved in the application of the EU Charter’s provisions governing Union citizens’ rights (especially in the field of civil and administrative law).

SEMINAR FOR MEMBERS OF THE JUDICIARY.

 
In cooperation with the Consejo General del Poder Judicial.

Venue:

Escuela Judicial –

Consejo General del Poder Judicial

Carretera de Vallvidrera 43-45

08071 Barcelona

Terms and conditions of participation


Registration fee

There is no registration fee.

 

Selection 

1. Participation is only open to members of the judiciary from EU Member States.

2. The number of places available is limited. Participation will be subject to a selection procedure. Selection will be de-pendent on the following criteria:

i. the relevance of the seminars to the professional life of the applicant;

ii. geographical balance among the participants will be sought;

iii. in the case of an excess of applications, only one participant per institution may be accepted (guaranteed minimum).

3. We advise you not to book any travel or hotel before you receive the confirmation.

 

Travel expenses

4. Travel expenses will be reimbursed to a maximum of 300 euros only for participants coming from abroad. The participants coming from Spain will be reimbursed up to 200 euros. All participants who are within 100 km of the place of the seminar will not get any travels costs and hotel reimbursed. The reimbursement will be made on the basis of the originals of travel receipts (like flight ticket, boarding pass, train ticket, taxi bill, etc.). Participants are advised of the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available.

 

Accommodation

5. Maximum 2 hotel nights will be covered directly by ERA, only for the hotel booked by ERA.

 Language

 

English and Spanish (simultaneous interpretation)

 

We expect interested participants to apply online before the deadline:

https://era-comm.eu/form_generator/form/view.php?id=33844

 

Więcej szczegółów na:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=5e7b46ac3871b05dac247699b55307da1a6712ff00550387983422&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127076

Formularz aplikacyjny KSSiP do pobrania tutaj:

http://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_9.doc#overlay-context=node/1678

 

Zgłoszenia należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując sygnaturę M9/AA/17 do dnia 24 sierpnia 2017 r. Należy także dokonać rejestracji na dane semnarium na stronie ERA:

https://era-comm.eu/form_generator/form/view.php?id=33844

 

 Zasady rekrutacji:

1. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy KSSiP należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: miedzynarodowy@kssip.gov.pl we wskazanym powyżej terminie.
2. W tytule wiadomości należy podać sygnaturę szkolenia.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG; PDF.
4. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
5. Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem.
6. W związku z tym, iż rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną podanie adresu mailowego w formularzu zgłoszeniowym jest obowiązkowe.
7. Przesłanie formularzy zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
8. Prosimy w treści wiadomości mailowej o podpisanie się imieniem i nazwiskiem oraz podanie telefonu kontaktowego, nazwy jednostki oraz obszaru apelacji. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy przekazywany jest za pośrednictwem sądu/prokuratury, prosimy o podanie danych kontaktowych (nr telefonu i nazwa jednostki).

9. Należy także dokonać rejestracji na dane semnarium na stronie ERA.

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury
https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

 • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
 • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
 • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
 • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

Data publikacji: 
2017-08-11 09:47
Data wytworzenia: 
2017-08-11 09:10
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2017-08-11 09:47
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki