Zapytanie ofertowe na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości"

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury z siedzibą w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę 850 zestawów materiałów biurowych (jeden zestaw materiałów biurowych składa się z teczki, notesu klejonego, długopisu metalowego, pendriva) dla uczestników szkoleń w ramach projektu pt.: „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”.

Zamówienie realizowane jest na potrzeby projektu „Zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.

Nr postępowania: OSU-VI.2610.5.3.2017

Data publikacji: 
2017-08-03 15:30
Data wytworzenia: 
2017-08-03 15:30
Autor treści: 
Piotr
Tomasikiewicz
Ostatnia zmiana: 
2017-08-29 14:00
Autor zmiany: 
Katarzyna
Skrobiszewska