Bieżące problemy orzecznictwa w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych - 21 listopada 2017 r. - SO Warszawa-Praga - C29/J/17

Data szkolenia: 21 listopada 2017 r.
Miejsce szkolenia: Sąd Okręgowy Warszawa-Praga
Grupa docelowa: sędziowie i referendarze orzekający w wydziałach pracy i ubezpieczeń społecznych a także asystenci sędziów orzekających w tych wydziałach, prokuratorzy i asesorzy prokuratury zajmujący się sprawami z zakresu prawa cywilnego z obszaru apelacji/regionu warszawskiego


Rekrutacja na szkolenia odbywa się wyłącznie poprzez Platformę Szkoleniową KSSiP - http://szkolenia.kssip.gov.pl/login

 

Wykładowca

Jolanta Strusińska - Żukowska – Sędzia Sądu Najwyższego Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, wizytator z wieloletnią praktyką w Sądzie Okręgowym i Apelacyjnym w Warszawie. Współautor komentarza do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, wyd. C.H. Beck 2011 r. i współautor komentarza do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawy o emeryturach pomostowych., wyd. C.H. Beck 2013 r. Znany i ceniony wykładowca z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Tematyka szkolenia

Bieżące problemy orzecznictwa w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych.

  • Zasady obliczania kapitału początkowego i jego waloryzacja; ustalanie wysokości emerytury kapitałowej.
  • Waloryzacja zaewidencjonowanych składek jako elementu stanowiącego podstawę obliczania emerytury.
  • Przeliczanie emerytury na podstawie art. 26 w zw. z art. 55 ustawy o emeryturach i rentach.
  • Emerytury mieszane.
  • Problematyka „przechodzenia z emerytury na emeryturę”.
  • Przesłanki nabycia prawa do renty rodzinnej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

 

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia dostępny jest dla osób zapisanych na szkolenie.

 

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne  z posiadaniem przez użytkownika Platformy Szkoleniowej
uprzedniej zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób, które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.

Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne ze strony organizatora

    - merytorycznie:

 sędzia Anna Cybulska

tel. (81) 458 37 57

      e-mail: a.cybulska@kssip.gov.pl

organizacyjnie:

specjalista Małgorzata Staniak

tel.  (81) 440 87 39

e-mail: m.staniak@kssip.gov.pl

 

 

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

1.     Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia 2017”.

·         W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiPwww.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa- Informacje”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, regulamin, z którymi należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ . Wybranie opcji "Platforma Szkoleniowa-Logowanie" spowoduje bezpośrednie przejście na Platformę Szkoleniową KSSiP.

·         Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.

·         Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.

·         W celu zapisania się na wybrane szkolenie po zalogowaniu się na Platformę w sekcji „Kursy” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia 2017”, gdzie zostało zamieszczone przedmiotowe szkolenie.

·         W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących  jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie)

2.     Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.     Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Realizacji Szkoleń KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

4.     Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.

 

Data publikacji: 
2017-08-18 11:01
Data wytworzenia: 
2017-07-26 15:48
Autor treści: 
Małgorzata
Staniak
Ostatnia zmiana: 
2017-08-18 11:01
Autor zmiany: 
Adam
Czerwiński