Nabór na Konferencję międzynarodową podsumowującą projekt Intersections of the Application of the European Arrest Warrant and the protection of fundamental Rights, Bruksela, 17-18 października 2017 r.

Data konferencji:

17-18 października  2017 roku

Miejsce:

Bruksela

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

konferencja

Termin zgłoszeń:

 1 września 2017 r.

Sygnatura:

M11/I/17

Język roboczy:

angielski, poziom B2 i wyższy

Uprzejmie informujemy, że Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury organizuje we współpracy z Europejskim Instytutem Administracji Publicznej (European Institute of Public Administration - EIPA) w ramach projektu Intersection of the application of the European Arrest Warrant and the protection of fundamental rights  współfinansowanego przez Unię Europejską  (Grant Agreement JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8689) konferencję podsumowującą ten projekt. Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno uczestników dotychczas organizowanych szkoleń, jak również osoby zainteresowane tematyką konferencji, które  nie brały udziału w zorganizowanych w ramach projektu seminariach.

Informacje o projekcie.

cofunded by European Union

Zakres tematyczny konferencji

Description: The European Arrest Warrant (EAW) is the seminal instrument in the field of EU judicial cooperation in criminal matters. It is widely used, and has proven to be, an efficient tool in accelerating the execution of warrants and surrender procedures in cross border criminal cases within the EU. At the same time the EAW still poses a number of issues – mostly related to fundamental rights protection - that Member States find difficult to accommodate in their respective legal systems. It is in this context that the seminar is willing to map out the operational success of the EAW and discuss the concerns present in the application of the EAW.

Objectives: The closing conference will provide an overview of the respective national experiences in settling fundamental rights issues in issuing and executing European Arrest Warrants. The added value of the conference is to look at the issues covered by the series of  seminars from the national perspective. In this way, all the major themes related the issuing and execution of the European Arrest Warrant, which were discussed from the common European perspective, will be revisited from the particular national point of view. Through highlighting problems and dilemmas surfacing at the national level, an attempt will be made to synthetize the outcome and see how the solutions are the interpretation of such instruments by the Court of Justice of the European Union are received by the national judicial authorities.           

 

The conference style of the event will allow speakers to make short interventions followed by discussion of the panel members facilitated by the EIPA expert. The program will cover the thematic issues regarding the administration of the European Arrest Warrant, which are specially prone to raise fundamental rights concerns.

 

Zasady finansowania

Zasady finansowania opisane są w załączonym pliku (Project rules).

Organizatorzy nie pokrywają kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaleca, aby uczestnicy szkoleń zagranicznych posiadali przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-wyrobic-karte-ekuz/).

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury
https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Warunkiem udziału w konferencji jest dokonanie: 1) zapisu na listę oczekujących na Platformie Szkoleniowej KSSiP  (szkolenie M11/I/17) oraz 2) zgłoszenia na szkolenie  w terminie do dnia 1 września  2017 r..

Informacje na temat logowania się na Platformę Szkoleniową KSSiP można znależć tutaj.

Zgłoszenia na szkolenie należy dokonać w formie elektronicznej poprzez przesłanie wypełnionych dwóch załączonych formularzy: formularza aplikacyjnego KSSiP oraz registration form na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl . WAŻNE: w temacie wiadomości należy  wpisać sygnaturę szkolenia M11/I/17, a w jej treści wskazać swoje dane kontaktowe. Do zgłoszenia należy załączyć certyfikat potwierdzający poziom znajomości języka roboczego szkolenia.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

O ostatecznej decyzji o zakwalifikowaniu uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany przez nich adres mailowy najpóźniej do dnia 4 września 2017 roku. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP w powyższym terminie jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionych formularzy aplikacyjnych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

 

 

Data publikacji: 
2017-07-25 17:49
Data wytworzenia: 
2017-07-25 17:14
Autor treści: 
Katarzyna
Krysiak
Ostatnia zmiana: 
2017-07-25 17:49
Autor zmiany: 
Katarzyna
Krysiak