Szkolenie organizowane przez Polską Sieć Polityki Narkotykowej

Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej organizuje szkolenie dla sędziów, prokuratorów oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych.

Szkolenie odbędzie w dniach 6-9 sierpnia 2017 r. w Zespole Zamkowo-Parkowym w Baranowie Sandomierskim.

Liczba uczestników szkolenia jest ograniczona. Maksymalna liczba osób w grupie szkoleniowej to 26 osób.

Szkolenie będzie podzielone na dwa bloki tematyczne, a mianowicie blok terapeutyczny i blok prawny.

Wykłady w  blok terapeutycznym będą poświęcone  m.in. takim zagadnieniom jak: skuteczne metody postępowania z osobami uzależnionymi, terapia i rehabilitacja osób uzależnionych, rola terapeuty i oddziaływania pomocowe wobec podejrzanego/oskarżonego/podsądnego.

W bloku prawnym zostaną poruszone m.in. wybrane zagadnienia z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgłoszenia na szkolenie organizatorzy przyjmują na adres jkowalska@politykanarkotykowa.com.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury nie jest współorganizatorem szkolenia i nie ponosi kosztów związanych z udziałem w szkoleniu.

 

Mateusz Martyniuk
Rzecznik Prasowy
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 

Data publikacji: 
2017-07-26 07:46
Data wytworzenia: 
2017-07-25 15:48
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-07-26 07:46
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński