Seminarium “Terrorism and Fundamental Rights: the Trial and Sentencing”, 12-13.10.2017 r., Sofia (Bułgaria)

Data szkolenia:

12.10.2017 – 13.10.2017

Miejsce szkolenia:

Sofia, Bułgaria

Grupa docelowa:

sędziowie i prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium

Termin zgłoszeń:

20.08.2017 r.

Sygnatura:

M11/H/17

Język roboczy:

angielski i francuski

Uprzejmie informujemy, że Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP przyjmuje zgłoszenia polskich sędziów i prokuratorów do udziału w Seminarium w Sofii. Tematem szkolenia są działania podejmowane przez wymiar sprawiedliwości w zakresie wykrywania i ścigania przestępstw o charakterze terrorystycznych w świetle uregulowań wynikających z Europejskiej Karty Praw Podstawowych. 2-dniowe Seminarium odbędzie się w dniach 12-13.10.2017r.

 

Zasady finansowania

 

Koszty transportu, zakwaterowania i posiłków podczas Seminarium pokrywa organizator szkolenia. Za organizację wydarzenia odpowiedzialny jest koordynator z ramienia Justice Cooperération Internationale (JCI), który po zakwalifikowaniu uczestników zajmie się rezerwacją biletów lotniczych i zakwaterowaniem dla osób biorących udział w Seminarium.

Wydatki poniesione na transport lokalny i koszty kolacji zostaną zwrócone po wydarzeniu po przedstawieniu rachunków od uczestników.

 

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Zasady zwrotu kosztów transportu lokalnego i dodatkowego wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez organizatora.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w Seminarium zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z organizatorem.

 

Warunki uczestnictwa

 

  1. Znajomość języka francuskiego lub angielskiego na poziomie minimum B2. Do zgłoszenia (formularza aplikacyjnego) należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
  2. Czytelne wypełnienie formularza aplikacyjnego. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego jest obowiązkowe.

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Seminarium w terminie do dnia 2 sierpnia 2017 r. powinny:

1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących,  proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej.

2. przesłać wypełniony formularz aplikacyjny na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl.:

formularz aplikacyjny  KSSiP - dostępny na dole ogłoszenia. Formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim lub francuskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego; WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M11/H/17).

 

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

  • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
  • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie. Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
  • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
  • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Formularz aplikacyjny KSSiP: https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP: główny specjalista Ewa Dzioba (e.dzioba@kssip.gov.pl)

 

 

Data publikacji: 
2017-07-26 08:41
Data wytworzenia: 
2017-07-25 14:35
Autor treści: 
Ewa
Dzioba
Ostatnia zmiana: 
2017-07-26 08:41
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki