Szkolenie dotyczące znowelizowanych przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

       W dniach 19 – 21 lipca 2017 r. w Inwałdzie odbyło się szkolenie dla pracowników wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów) oraz specjalistów terapii uzależnień w zakresie stosowania i wykonywania wybranych przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.  Celem szkolenia zorganizowanego przez  Fundację Polska Sieć Polityki Narkotykowej oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii było  podniesienie poziomu wiedzy uczestników w szczególności dotyczącej upowszechniania i stosowania w praktyce przepisów wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych. Ponadto służyło wypracowaniu standardów współpracy pomiędzy specjalistami terapii uzależnień a przedstawicielami wymiaru sprawiedliwości. Szkolenie zostało podzielone na dwa bloki tematyczne składające się z części teoretycznej i warsztatowej. Pierwszy dotyczył zagadnień związanych z terapią uzależnień w kontekście obowiązujących przepisów prawa, roli terapeuty i oddziaływań pomocowych wobec podejrzanego/oskarżonego/podsądnego. Natomiast drugi poświęcony został zagadnieniom prawnym odnoszącym się do specyfiki przestępstw narkotykowych. W szkoleniu tym wzięli udział również przedstawiciele Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, a mianowicie: zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych  prokurator  Agnieszka Welenc oraz pełniący funkcje głównych specjalistów w Biurze Dyrektora prokuratorzy - Anna Filipek – Woźniak i Piotr Kosmaty.

 

                                                                              dr Piotr Kosmaty

                                                                            Główny Specjalista

Data publikacji: 
2017-07-21 10:10
Data wytworzenia: 
2017-07-21 10:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-07-21 10:22
Autor zmiany: 
Andrzej
Muszyński