Skuteczniejsze Stosowanie Przepisów UE z zakresu Prawa Rodzinnego i Spadkowego, 28-09-2017 - 29-09-2017, Lublin

Data szkolenia: 28-09-2017 - 29-09-2017
Miejsce szkolenia: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Lublin
Grupa docelowa: sędziowie orzekający w sprawach cywilnych i rodzinnych
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 31.08.2017 (brak wolnych miejsc)
Sygnatura: M16/17
Język roboczy: polski

Tematyka szkolenia

Kluczowe zagadnienia

• Zagadnienie 1: „Transgraniczne sprawy spadkowe”

•  Zagadnienie 2: „Transgraniczne sprawy rozwodowe i alimentacyjne”

•  Zagadnienie 3: „Odpowiedzialność rodzicielska w ujęciu transgranicznym”

Cel

Warsztaty mają na celu zaprezentowanie unijnych norm z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego. Warsztaty stanowią wprowadzenie do przedmiotowego tematu  i adresowane są do osób, które nie posiadają dużego doświadczenia w zakresie europejskiego prawa rodzinnego i spadkowego.

Metodologia

Szkolenie ma formę warsztatów i opiera się na rozwiązywaniu problemów wynikających z prezentowanych studiów przypadku. Dzięki takiej formie uczestnicy szkolenia mają możliwość aktywnego zaangażowania się w zajęcia oraz wymiany wiedzy i najlepszych praktyk. Materiały szkoleniowe zostały opracowane przez uznanych ekspertów UE z myślą o ułatwieniu prawnikom-praktykom stosowania prawa unijnego w sprawach cywilnych.

 

Liczba uczestników: 30

Termin: 27 września 2017 r. (dzień dojazdowy), 28-29 września 2017 r. (seminarium)

Termin zgłaszania się: 02.08.2017 r.

Miejsce: Lublin, siedziba KSSiP, ul. Krakowskie Przedmieście 62

Osoba odpowiedzialna za koordynację szkolenia:

Olga Binert-Mielko

tel. 81 440 87 16

e-mail: o.binert@kssip.gov.pl

Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie w trakcie seminarium oraz zakwaterowanie w terminie 27-29.09.2017 w hotelu Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60,  http://www.victorialublin.pl/

 

 

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne  z posiadaniem przez użytkownika Platformy Szkoleniowej
uprzedniej zgody przełożonego na udział w szkoleniu.

 

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

Informujemy, że automatyczny zapis na szkolenie dostępny jest wyłącznie dla osób, które uzupełniły dane o miejscu zatrudnienia i wykonywanym zawodzie w swoim profilu.

Prosimy o uzupełnienie danych w profilach.

Zasady rekrutacji:

 

W celu dokonania zgłoszenia na szkolenie należy:

1.     Zapisać się na listę uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej KSSiP. Informacje o szkoleniu znajdują się w sekcji „Szkolenia międzynarodowe 2017”.

·         W celu zapisania się na listę uczestników należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiPwww.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa- Informacje”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, regulamin, z którymi należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ . Wybranie opcji "Platforma Szkoleniowa-Logowanie" spowoduje bezpośrednie przejście na Platformę Szkoleniową KSSiP.

·         Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.

·         Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.

·         W celu zapisania się na wybrane szkolenie po zalogowaniu się na Platformę w sekcji „Kursy” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia międzynarodowe 2017”, gdzie zostało zamieszczone przedmiotowe szkolenie.

·         W celu rejestracji na szkolenie należy zapisać się na listę uczestników (lub na listę oczekujących  jeżeli miejsca na dane szkolnie zostały już wyczerpane lub uczestnik nie spełnia warunków aby zostać zakwalifikowanym na dane szkolenie).

2.     Wpisanie na listę oczekujących nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

3.     Po przeprowadzeniu rekrutacji Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP poinformuje uczestników za pośrednictwem Platformy szkoleniowej o zakwalifikowaniu na szkolenie. Nieuzyskanie żadnej informacji z KSSiP jest równoznaczne z niezakwalifikowaniem się na szkolenie.

4.     Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na Platformie szkoleniowej KSSiP nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.


 

Data publikacji: 
2017-07-12 10:57
Data wytworzenia: 
2017-07-12 10:46
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2017-08-21 14:43
Autor zmiany: 
Olga
Binert-Mielko