Seminarium językowe dotyczące terminologii z zakresu cyberprzestępczości w Lublinie

W dniach 5-7 lipca 2017 r. w Ośrodku Szkolenia i Współpracy Międzynarodowej w Lublinie odbyło się szkolenie językowe z zakresu terminologii prawniczej dotyczącej cyberprzestępczości („Language training on the vocabulary of cybercrime”).

W trwających trzy dni warsztatach uczestniczyło 37 sędziów i prokuratorów z 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej (m.in. Czech, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Słowenii, Włoch oraz Polski).

W trakcie seminarium trzy grupy anglojęzyczne brały udział w zajęciach z udziałem prawnika-eksperta oraz lingwisty. Uczestnicy mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu cyberprzestępczości, zapoznać się ze specjalistycznym słownictwem oraz poprawić ogólne kompetencje lingwistyczne w zakresie czytania, pisania, mówienia oraz słuchania w języku angielskim.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu Linguistic Project prowadzonego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

 

Data publikacji: 
2017-07-11 15:00
Data wytworzenia: 
2017-07-11 14:55
Autor treści: 
Mateusz
Martyniuk
Ostatnia zmiana: 
2017-07-11 15:01
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk