Seminarium "Recent Case Law of the European Court of Human Rights on Detention", 07-12-2017 - 08-12-2017, Strasburg

Data szkolenia: 07-12-2017 - 08-12-2017
Miejsce szkolenia: Strasburg
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Tremin zgłoszeń: 15 sierpnia 2017
Sygnatura: M9/Z/17
Język roboczy: angielski

Objective

The seminar will provide legal practitioners with an update on the case law delivered by the European Court of Human Rights (ECtHR) – mainly in 2016 and 2017 – regarding detention matters. The seminar will explain how legal practitioners can make best use of this case law in their day-to-day practice.

Key topics

 • Detention and inhuman treatment (Art. 3 ECHR): where is the line?
 • Pre-trial detention and the right to liberty (Art. 5 ECHR)
 • Detention and the right to fair trial (Art. 6 ECHR)
 • Access to information and communication (Art. 10 ECHR) during detention
 • Effective remedies for violation of these rights
 • Submitting a case to the Strasbourg Court
 • What happens after judgment?
 • Intersection between the ECtHR case law on detention and EU law regarding the EAW and third-country extradition

Visit to the ECtHR (optional)

Participants will have the opportunity to visit the ECtHR. The visit will include the screening of a documentary followed by a presentation on the ECtHR’s role and work. The visit will take place at 10-11.30 am on Thursday morning.

Who should attend?

Lawyers in private practice, judges, prosecutors, prison authorities, police and government officials dealing with detention.

Więcej szczegółów na:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=ec7ba97abf33a4ba102adae3468559d8b92edce000542633571654&_sprache=en&_persistant_variant=/Events/Events%20by%20target%20group/Judges%20and%20Prosecutors&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127034

Formularz aplikacyjny KSSiP do pobrania tutaj:

http://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_9.doc#overlay-context=node/1678

 

Zasady finansowania

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zwraca koszty podróży do łącznej kwoty 1600 zł. Zwrot poniesionych kosztów następuje po powrocie uczestnika ze szkolenia. Uwaga! Uczestnicy samodzielnie wykupują bilety i organizują sobie podróż.

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury pokrywa opłatę rejestracyjną i zwraca koszt dwóch noclegów (do kwoty 400 zł za jeden nocleg). KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia.

 

Po powrocie ze szkolenia uczestnicy otrzymują zwrot kosztów z KSSiP po przedłożeniu następujących oryginałów dokumentów:

•  W przypadku podróży samolotem – dokument zawierający imię i nazwisko osoby podróżującej, trasy i daty przelotu oraz cenę biletu lotniczego (może to być faktura za bilet lotniczy wystawiona imiennie na uczestnika szkolenia, bilet lotniczy lub potwierdzenie rezerwacji wygenerowane przez linie lotnicze) oraz karty pokładowe potwierdzające odbycie podróży.

•  W przypadku podróży pociągiem – bilety.

•  W przypadku przejazdu pojazdem mechanicznym stanowiącym własność podróżującego, zwrot kosztów następuje w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów oraz stawki w wysokości 60% kwoty za 1km przebiegu określonej w przepisach wydanych na podstawie art.34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. (stawka podstawowa 100% wynosi 0,8358 zł za 1km dla samochodów o pojemności 900cm3 i 0,5214 dla samochodów o pojemności do 900 cm3 ). Podając liczbę kilometrów należy wykazać najkrótszą możliwą trasę. Wskazanie liczby kilometrów następuje na podstawie najkrótszej możliwej trasy przejazdu zgodnie z liczbą kilometrów wskazaną na stronie:

https://www.google.pl/maps/ 

Należy dołączyć wydruk najkrótszej trasy przejazdu wraz z liczbą kilometrów. W przypadku przejazdu kilku osób jednym samochodem zwrot kosztów otrzymuje kierowca.

• Oryginał rachunku za taksówkę wystawiony imiennie na uczestnika szkolenia ze wskazaniem daty, trasy przejazdu oraz ceny (w przypadku skorzystania z taksówki należy dołączyć oświadczenie podając uzasadnienie celowości wydatku oraz przyczynę braku możliwości skorzystania z transportu publicznego); paragon fiskalny nie stanowi podstawy zwrotu kosztów. Zwracamy uwagę, iż w przypadku możliwości skorzystania z przejazdu transportem publicznym koszty przejazdu taksówką nie będą zwracane.

• Faktura za hotel wystawiona imiennie na uczestnika szkolenia.

 • Formularz zwrotu kosztów. Uwaga! Prosimy o komputerowe wypełnienie wniosku. Wnioski wypełnione nieczytelnie nie będą brane pod uwagę.
 • Formularz zwrotu kosztów - do pobrania poniżej:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/zwrot_kosztow_era.doc

Zwrot kosztów podróży następuję w ciągu 30 dni od otrzymania przez KSSiP prawidłowo i czytelnie wypełnionej dokumentacji. Nieprawidłowe udokumentowanie wydatków będzie skutkowało odmową zwrotu kosztów. Brak jakiegokolwiek dokumentu stanowiącego podstawę zwrotu kosztów spowoduje odmowę wypłaty środków.

Zwrot kosztów będzie następował w złotówkach. Prosimy o wskazywanie rachunków bankowych w walucie polskiej.

Wypełniony formularz wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać na adres:

Krajowa Szkoła Sadownictwa i Prokuratury

Dział Współpracy Międzynarodowej

ul. Krakowskie Przedmieście 62

20-076 Lublin

z dopiskiem „Szkolenia otwarte ERA”

Zgłoszenia należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując sygnaturę M9/Z/17 do dnia 15 sierpnia 2017 r.

 Zasady rekrutacji:

1. Poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy KSSiP należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: miedzynarodowy@kssip.gov.pl we wskazanym powyżej terminie.
2. W tytule wiadomości należy podać sygnaturę szkolenia.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG; PDF.
4. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
5. Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem.
6. W związku z tym, iż rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną podanie adresu mailowego w formularzu zgłoszeniowym jest obowiązkowe.
7. Przesłanie formularzy zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
8. Prosimy w treści wiadomości mailowej o podpisanie się imieniem i nazwiskiem oraz podanie telefonu kontaktowego, nazwy jednostki oraz obszaru apelacji. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy przekazywany jest za pośrednictwem sądu/prokuratury, prosimy o podanie danych kontaktowych (nr telefonu i nazwa jednostki).

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury
https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

 • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
 • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
 • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
 • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

Data publikacji: 
2017-07-11 13:55
Data wytworzenia: 
2017-07-11 11:20
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2017-07-11 13:55
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki