Seminarium "EU Disability Law and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities", 9-10.10.2017 r., Praga

Data szkolenia: 09-10-2017 - 10-10-2017
Miejsce szkolenia: Praga
Grupa docelowa: sędziowie, prokuratorzy
Forma zajęć: seminarium
Termin zgłoszeń: 6 sierpnia 2017
Sygnatura: M9/X/17
Język roboczy: angielski, czeski

Objective

The aim of this seminar is to provide participants with the necessary knowledge and legal tools to use the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD) combined with relevant EU law in their daily practice.

Key topics

 • The UNCRPD
 • Concept of disability under the UNCRPD and EU law
 • Reasonable accommodation
 • Access to justice
 • Supported decision-making
 • Vulnerable groups
 • Detention of persons with disabilities
 • Disability in employment

Who should attend?

Judges, prosecutors and other judicial staff from an EU Member State, Iceland or Liechtenstein.

 

Terms and conditions of participation

Selection

1. Participation is only open to members of the judiciary from EU Member States, Iceland and Liechtenstein

2. The number of places available is limited. Participation will be subject to a selection procedure. Selection will be dependent on the following criteria:

i. the relevance of the seminars to the professional life of the applicant;

ii. geographical and language balance among the participants;

iii. ability to disseminate the information obtained;

iv. in the case of an excess of applications, only one participant per institution may be accepted;

v. in case of applicants with the same qualifications, the first applicant to register will be selected;

vi. applications from persons with disabilities are particularly welcome.

3. Applications should be submitted before 6 August 2017.

4. We advise you not to book any travel or hotel before you receive our confirmation.

 

Registration Fee

5. There is no registration fee.

 

Travel expenses

6. Travel expenses will be reimbursed to a maximum of 360 euros subject to the submission of the originals of travel receipts (e.g. boarding pass, train ticket, taxi bill, etc.). Participants are advised of the obligation to use the most cost-efficient mode of transport available.

 

Accommodation

7. Maximum 3 hotel nights will be covered directly by ERA, only for the hotel booked by ERA.

Other services

8. Two lunches, one dinner, beverages consumed during the event and the workshop documents are offered by ERA.

Participation

9. Participation at the whole conference is required and your presence will be recorded.

10. A list of participants including each participant’s address will be made available to all participants unless the ERA receives written objection from the participant no later than one week prior to the beginning of the event.

11. The participant’s address and other relevant information will be stored in ERA’s database in order to provide information about future ERA events, publications and/or other developments in the participant’s area of interest unless the participant indicates that he or she does not wish ERA to do so.

12. A certificate of attendance will be distributed at the end of the conference.

 

Participants should apply online via this form.

https://era-comm.eu/form_generator/form/view.php?id=32807

Otherwise the recruitment procedure does not change, i.e. your preference will be respected as a priority. The questionnaire answers will be also taken into account. To be able to select participants we need the online application.

Once an online form is submitted, a (pdf) summary of the answers is sent to the given email address. An application itself is not binding, only the second step (confirmation after being selected) is considered as binding.

Więcej informacji na stronie ERA:

https://www.era.int/cgi-bin/cms?_SID=9e8576c70835ee38ae2ef77ea6eea6d2cf46597300544745208473&_sprache=en&_bereich=artikel&_aktion=detail&idartikel=127075

Formularz aplikacyjny KSSiP:

http://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_9.doc#overlay-context=node/1678

 

Zgłoszenia (formularz aplikacyjny KSSiP i formularz aplikacyjny ERA - wygenerowany ze strony ERA w formacie PDF jako potwierdzenie dokonania rejestracji) należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres: miedzynarodowy@kssip.gov.pl , w temacie wpisując sygnaturę M9/X/17 do dnia 6 sierpnia 2017 r.

 

Zasady rekrutacji:

1. Poprawnie wypełniony formularze zgłoszeniowe KSSiP i ERA należy kierować wyłącznie pocztą elektroniczną na adres mailowy: miedzynarodowy@kssip.gov.pl we wskazanym powyżej terminie.
2. W tytule wiadomości należy podać sygnaturę szkolenia.
3. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG; PDF.
4. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę.
5. Wszystkie załączniki należy opisać imieniem i nazwiskiem.
6. W związku z tym, iż rekrutacja prowadzona jest wyłącznie drogą elektroniczną podanie adresu mailowego w formularzu zgłoszeniowym jest obowiązkowe.
7. Przesłanie formularzy zgłoszeniowych nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.
8. Prosimy w treści wiadomości mailowej o podpisanie się imieniem i nazwiskiem oraz podanie telefonu kontaktowego, nazwy jednostki oraz obszaru apelacji. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy przekazywany jest za pośrednictwem sądu/prokuratury, prosimy o podanie danych kontaktowych (nr telefonu i nazwa jednostki).

 

Warunki uczestnictwa

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury https://www.kssip.gov.pl/node/4016 - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

 

Rekrutacja odbywa się za pośrednictwem platformy szkoleniowej KSSiP. Wpisanie się na listę oczekujących oraz przesłanie wypełnionego formularza aplikacyjnego nie są równoznaczne z zakwalifikowaniem się na szkolenie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

Platforma Szkoleniowa Krajowej Szkoły

W celu dokonania rejestracji na szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły należy:

 • założyć konto użytkownika na Platformie Szkoleniowej: po wejściu na stronę główną KSSiP, dostępną pod adresem: www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję "Platforma szkoleniowa - Informacje i instrukcje obsługi". W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy, z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/. Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów;
 • zapisać się na listę oczekujących na wybrane szkolenie za pośrednictwem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły - po zalogowaniu się na Platformę w sekcji "Kursy" należy odnaleźć zakładkę "Szkolenia międzynarodowe 2017", gdzie zostało zamieszczone wybrane szkolenie.
 • Zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej Krajowej Szkoły zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.
 • Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na szkolenie na Platformie Szkoleniowej Krajowej Szkoły nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 • W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem platformy pod numerem tel. 81 440 87 14.

 

Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakładce Współpraca Międzynarodowa dostępny jest Kalendarz Międzynarodowych Wydarzeń Szkoleniowych 2017. Kalendarz jest na bieżąco aktualizowany wraz z publikacją ogłoszeń o rekrutacji na stronie internetowej Krajowej Szkoły.

 

Data publikacji: 
2017-07-10 15:17
Data wytworzenia: 
2017-07-10 14:57
Autor treści: 
Olga
Binert-Mielko
Ostatnia zmiana: 
2017-07-10 15:18
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki