Pierwsze posiedzenie Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury nowej kadencji

W dniu 10 lipca 2017 r. w Krakowie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programowej nowej kadencji, powołanej zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 maja 2017 r., w składzie:

1) Osoby wskazane przez Ministra Sprawiedliwości:
  a) Iwona Łapińska – sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
  b) Kamila Napiórkowska-Piłat – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,
  c) Dagmara Pawełczyk-Woicka – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie.
2) Osoby wskazane przez Krajową Radę Sądownictwa:
  a) Dariusz Zawistowski – sędzia Sądu Najwyższego,
  b) Krzysztof Wojtaszek – sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,
  c) Janusz Drachal – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
3) Osoby wskazane przez Prokuratora Generalnego:
  a) Przemysław Funiok – prokurator Prokuratury Krajowej,
  b) Adam Roch – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach,
  c) Krzysztof Kuk – prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach.
4) Osoby wskazane przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym:
  a) Agata Gałuszka-Górska – prokurator Prokuratury Krajowej,
  b) Michał Ostrowski – prokurator Prokuratury Krajowej,
  c) Jarosław Hołda – prokurator Prokuratury Krajowej.
5) Osoba wskazana przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego:
      Dariusz Dończyk – sędzia Sądu Najwyższego.
6) Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego:
     Wojciech Jakimowicz – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
7) Osoba wskazana przez podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych prowadzące kształcenie na kierunku prawo:
     prof. dr hab. Janina Błachut – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
8) Osoba wskazana przez Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej:
     prof. dr hab. Piotr Kardas.
9) Osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych:
     dr hab. Rafał Stankiewicz.
10) Osoba wskazana przez Prezesa Krajowej Rady Notarialnej:
     dr hab. Paweł Czubik.

Pierwszemu posiedzeniu nowo powołanej Rady Programowej przewodniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Warchoł. Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury podczas uroczystości  inauguracji posiedzenia Rady  reprezentowały Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych Agnieszka Welenc i Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno- Finansowych Jadwiga Fabrowska- Flisak.

W trakcie obrad Rada dokonała wyboru Przewodniczącego, którym została po raz kolejny prof. dr hab. Janina Błachut. Na Zastępcę Przewodniczącego wybrano prokuratora Prokuratury Krajowej Michała Ostrowskiego.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1139), Rada Programowa Krajowej Szkoły powołana w dniu 29 maja 2017 r. działa w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowego, nie dłużej jednak niż do dnia 22 grudnia 2017 r.

 

Mateusz Martyniuk

Rzecznik Prasowy

Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Data publikacji: 
2017-07-10 12:01
Data wytworzenia: 
2017-07-10 12:00
Autor treści: 
Andrzej
Muszyński
Ostatnia zmiana: 
2017-07-10 12:12
Autor zmiany: 
Mateusz
Martyniuk