Seminarium CEPOL w ramach projektu Criminal Justice we współpracy z EJTN “Training on migration flows: combating organized crime groups on Mediterranean routes” 17-20.10.2017, Rzym

 

Data szkolenia:

17-10-2017 - 20-10-2017

Miejsce szkolenia:

Rzym, Włochy

Grupa docelowa:

Sędziowie orzekający w sprawach karnych i prokuratorzy

Forma zajęć:

seminarium i warsztaty

Termin zgłoszeń:

16.07.2017

Sygnatura:

M12/K/17

Język roboczy:

angielski

Dział Współpracy Międzynarodowej KSSiP uprzejmie informuje o naborze na międzynarodowe szkolenie organizowane w 2017 roku będące efektem współpracy Europejskiej Sieci Kształcenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) oraz Europejskiej Akademii Policyjnej (CEPOL) dotyczące współpracy transgranicznej w sprawach karnych w fazie postępowania przygotowawczego

Zakres tematyczny szkolenia

Description:

This joint CEPOL-EJTN training will bring together prosecutors and senior police officers from different EU Member  States  with  the  aim  of  promoting  the  use  of  Joint  Investigation  Teams  (JITs)  for  cases  on facilitation  of  illegal  immigration,  enhance  judicial  and  law  enforcement  investigative  competences throughout the EU in combating illegal immigration networks, and foster greater cooperation between EU agencies and national judicial and law enforcement officials involved in combatting illegal immigration. The learning outcomes of this training include, among others, the ability to:

a. Identify the trends in migrant smuggling in the Mediterranean;

b. Apply  appropriate  tools  for  gathering  and  exchange  of  information  and  intelligence  with  partners inside and outside the EU; 

c. Take appropriate action using EU and international judicial and police support tools and services;

d. Apply the concept of Joint Investigation Teams (JITs) and compare JITs with other forms of criminal investigations; identify  legal practice and procedural issues  in JITs, how  to set  up and operate a JIT and how to select appropriate services offered by the EU to support JITs;

e. Ensure an efficient sharing/collection of information;

f. Recognise indicators and techniques of financial crimes to tackle the business model of smugglers.

Target group:

EJTN – Prosecutors,  particularly  those  dealing  with  illegal  immigration  and migrant smuggling cases

CEPOL - Law  enforcement  officials  from  EU  Member  States,  agencies  and organisations,  relevant  Mediterranean  countries  responsible  for  immigration, public security, criminal investigation related smuggling of migrants and THB

Zasady finansowania

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) zwraca koszty transportu do kwoty 400 EUR na podstawie przedłożonego oryginału faktury, biletów lotniczych oraz kart pokładowych. EJTN/REFJ wypłaca per diem w kwocie zależnej od państwa organizującego szkolenie na pokrycie kosztów wyżywienia, zakwaterowania i przejazdów lokalnych.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu są opisane w załączonym poniżej pliku 'EJTN General Corporate Policy'. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tym zakresie znajdują się w załączonym niżej pliku "FAQ".

Uczestnicy są zobowiązani do samodzielnego zorganizowania sobie podróży i dokonania rezerwacji hotelu.

KSSiP nie pokrywa kosztów ubezpieczenia uczestników szkolenia.

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia oraz zwrotu kosztów transportu zostaną przesłane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio przez EJTN.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do udziału w poszczególnych seminariach zostanie podjęta przez KSSiP w porozumieniu z Europejską Siecią Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN).

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja na szkolenie odbędzie się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Krajowej Szkoły nr 170/2016 w sprawie ustalenia procedury i kryteriów naboru na międzynarodowe wydarzenia szkoleniowe Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury - prosimy o uważne zapoznanie się z jego treścią.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w seminarium w terminie do dnia 16 lipca 2017 r. powinny:

 1. dokonać rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP poprzez wpisanie na listę oczekujących (proces założenia konta na platformie szkoleniowej oraz zapisu na listę oczekujących na dane szkolenie opisany jest poniżej) oraz
 2. przesłać załączony poniżej formularz aplikacyjny na adres miedzynarodowy@kssip.gov.pl. (formularz powinien zawierać motywację w języku angielskim wskazującą w szczególności na dotychczasowy przebieg służby/pracy, osiągnięcia zawodowe, jak również spodziewane korzyści z uczestnictwa w szkoleniu międzynarodowym dla dalszego rozwoju zawodowego; WAŻNE: w temacie wiadomości należy wpisać sygnaturę szkolenia M12/K/17).

Wymogi:

 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 i wyższy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię certyfikatu językowego lub kopię dokumentu zdanego egzaminu państwowego z języka obcego w formie zeskanowanej JPG, PDF. W przypadku braku wyżej wymienionego dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego KSSiP zastrzega sobie prawo weryfikacji znajomości zadeklarowanego poziomu języka obcego.
 2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić czytelnie formularz aplikacyjny. Formularze nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Podanie adresu mailowego w formularzu jest obowiązkowe.
 3. Wypełnienie formularza aplikacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na seminarium.
 4. Osoby, które nie dokonają samodzielnej rejestracji na platformie szkoleniowej KSSiP, nie będą mogły wziąć udziału w szkoleniu.
 5. Osoby rekomendowane przez KSSIP do wzięcia udziału w seminarium zostaną poinformowane o tym fakcie drogą mailową.

Jednocześnie przypominamy, że ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w seminarium podejmuje organizator.

O przedmiotowej decyzji zostaną powiadomione jedynie osoby zakwalifikowane.

 

Aby dokonać zapisu na listę oczekujących na platformie szkoleniowej KSSiP należy:

 1. W celu zapisania się na listę oczekujących należy założyć konto użytkownika. Po wejściu na stronę główną KSSiP www.kssip.gov.pl należy w zakładce „Szkolenia ustawiczne” wybrać opcję „Platforma szkoleniowa”. W tej sekcji znajduje się instrukcja użytkownika platformy z którą należy się zapoznać oraz link do założenia konta użytkownika wraz z instrukcją: http://szkolenia.kssip.gov.pl/login/ Osoby posiadające konto na platformie e-learningowej nie muszą zakładać nowego konta i mogą zalogować się za pomocą danych z profilu użytkownika platformy e-learningowej.
 2. Po założeniu konta następuje weryfikacja danych przez KSSiP i po zaakceptowaniu profilu uczestnika przez KSSiP osoba zainteresowana może dokonywać zapisów na kursy.
 3. W celu zapisania się na seminarium po zalogowaniu się na platformę w sekcji „Kategorie kursów” należy odnaleźć zakładkę „Szkolenia międzynarodowe 2017”, gdzie zostało zamieszczone poszczególne szkolenia.
 4. W celu rejestracji na seminarium należy zapisać się na listę oczekujących.

W przypadku jakichkolwiek trudności technicznych uprzejmie prosimy o kontakt z administratorem systemu pod adresem: pomoc@kssip.gov.pl.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Platformy Szkoleniowej KSSiP, zgłoszenie się do udziału w szkoleniu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez użytkownika Platformy Szkoleniowej, że uzyskał on zgodę przełożonego na udział w szkoleniu.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY KSSIP:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/formularz_kssip_37.doc

 

ZASADY FINANSOWANIA SZKOLEŃ Z KATALOGU EJTN:

https://www.kssip.gov.pl/sites/default/files/amendedcorporatefinancialpolicy_en_23-5-14_6.pdf

http://www.ejtn.eu/PageFiles/9777/FAQ_section.pdf

 

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIU:

http://www.ejtn.eu/Catalogue/EJTN-funded-activities-2017/CEPOL-EJTN-Training-on-Migration-Flows-Combating-OCGs-on-Mediterranean-Routes-CR201714/

Koordynacja organizacyjna z ramienia KSSiP: Ewa Dzioba

 

 

Data publikacji: 
2017-07-09 12:30
Data wytworzenia: 
2017-07-07 18:54
Autor treści: 
Ewa
Dzioba
Ostatnia zmiana: 
2017-07-09 12:30
Autor zmiany: 
Rafał
Nozdryn-Płotnicki